تور آنتالیا پرواز ایران ایرتور نوروز 1403

Antalya tour, Turkish flight

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا پرواز ایران ایرتور نوروز 1403

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,190,000 تومان

1 تخته

33,190,000 تومان

کودک با تخت

20,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,490,000 تومان

1 تخته

36,990,000 تومان

کودک با تخت

20,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,890,000 تومان

1 تخته

37,690,000 تومان

کودک با تخت

20,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Amon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,690,000 تومان

1 تخته

44,290,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,690,000 تومان

1 تخته

38,890,000 تومان

کودک با تخت

21,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,690,000 تومان

1 تخته

38,890,000 تومان

کودک با تخت

21,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,790,000 تومان

1 تخته

40,690,000 تومان

کودک با تخت

21,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,990,000 تومان

1 تخته

42,590,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,390,000 تومان

1 تخته

43,190,000 تومان

کودک با تخت

21,890,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,790,000 تومان

1 تخته

43,890,000 تومان

کودک با تخت

22,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Suites Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,890,000 تومان

1 تخته

45,690,000 تومان

کودک با تخت

22,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,990,000 تومان

1 تخته

45,690,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,390,000 تومان

1 تخته

46,390,000 تومان

کودک با تخت

22,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Aqua World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,890,000 تومان

1 تخته

48,790,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,290,000 تومان

1 تخته

49,390,000 تومان

کودک با تخت

22,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Diamond Premium

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,490,000 تومان

1 تخته

53,690,000 تومان

کودک با تخت

24,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,190,000 تومان

1 تخته

55,690,000 تومان

کودک با تخت

24,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Melas Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,190,000 تومان

1 تخته

55,690,000 تومان

کودک با تخت

24,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Ic Santai Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,190,000 تومان

1 تخته

55,690,000 تومان

کودک با تخت

24,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,790,000 تومان

1 تخته

57,590,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,390,000 تومان

1 تخته

57,590,000 تومان

کودک با تخت

24,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,390,000 تومان

1 تخته

57,590,000 تومان

کودک با تخت

24,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Liberty Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,390,000 تومان

1 تخته

57,590,000 تومان

کودک با تخت

24,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,890,000 تومان

1 تخته

60,090,000 تومان

کودک با تخت

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Dobedan Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,290,000 تومان

1 تخته

60,690,000 تومان

کودک با تخت

25,190,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,990,000 تومان

1 تخته

61,990,000 تومان

کودک با تخت

25,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,090,000 تومان

1 تخته

61,990,000 تومان

کودک با تخت

45,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,390,000 تومان

1 تخته

65,650,000 تومان

کودک با تخت

26,190,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,990,000 تومان

1 تخته

68,190,000 تومان

کودک با تخت

26,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,390,000 تومان

1 تخته

68,790,000 تومان

کودک با تخت

26,690,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,990,000 تومان

1 تخته

71,290,000 تومان

کودک با تخت

27,190,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,990,000 تومان

1 تخته

71,290,000 تومان

کودک با تخت

27,190,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,090,000 تومان

1 تخته

71,190,000 تومان

کودک با تخت

27,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,090,000 تومان

1 تخته

76,290,000 تومان

کودک با تخت

28,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,090,000 تومان

1 تخته

76,290,000 تومان

کودک با تخت

28,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,490,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

هزینه بلیط نوزاد زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.

هزینه ی کودک 6تا12سال 17.490.000 تومان میباشد.

پکیج در تاریخ 11 فروردین 2.000.000 تومان افزایش نرخ دارد

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز ایران ایرتور نوروز 1403 در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور