تور آنتالیا 5 شب

Antalya tour from Mashhad

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا 5 شب

هتل

هتل Melodi

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

14,990,000 تومان

1 تخته

19,680,000 تومان

کودک با تخت

14,990,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

18,570,000 تومان

1 تخته

21,890,000 تومان

کودک با تخت

16,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Himeros Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

18,580,000 تومان

1 تخته

21,330,000 تومان

کودک با تخت

16,650,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Rios Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

20,490,000 تومان

1 تخته

24,900,000 تومان

کودک با تخت

17,480,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Hedef Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,150,000 تومان

1 تخته

27,380,000 تومان

کودک با تخت

18,580,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Towers Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,430,000 تومان

1 تخته

27,650,000 تومان

کودک با تخت

18,290,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Towers Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

23,250,000 تومان

1 تخته

29,030,000 تومان

کودک با تخت

18,580,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Mir Amor

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

23,790,000 تومان

1 تخته

29,850,000 تومان

کودک با تخت

18,850,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,180,000 تومان

1 تخته

31,320,000 تومان

کودک با تخت

18,830,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Imperial Sunland

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,890,000 تومان

1 تخته

32,590,000 تومان

کودک با تخت

19,130,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Xafira Deluxe Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,180,000 تومان

1 تخته

34,530,000 تومان

کودک با تخت

19,680,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,180,000 تومان

1 تخته

32,330,000 تومان

کودک با تخت

19,390,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Club Jovia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,460,000 تومان

1 تخته

33,620,000 تومان

کودک با تخت

19,340,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Perre La Mer Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,280,000 تومان

1 تخته

37,280,000 تومان

کودک با تخت

19,680,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Transatlantic Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,930,000 تومان

1 تخته

40,580,000 تومان

کودک با تخت

20,490,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Buket

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,190,000 تومان

1 تخته

37,000,000 تومان

کودک با تخت

20,780,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,190,000 تومان

1 تخته

37,280,000 تومان

کودک با تخت

20,490,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Vikingen Infinity

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,030,000 تومان

1 تخته

38,380,000 تومان

کودک با تخت

21,330,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,290,000 تومان

1 تخته

40,580,000 تومان

کودک با تخت

21,050,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,580,000 تومان

1 تخته

39,750,000 تومان

کودک با تخت

21,050,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Queen's Park Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,130,000 تومان

1 تخته

40,580,000 تومان

کودک با تخت

21,330,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Alanya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,390,000 تومان

1 تخته

42,230,000 تومان

کودک با تخت

21,880,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,390,000 تومان

1 تخته

41,130,000 تومان

کودک با تخت

21,330,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,680,000 تومان

1 تخته

41,680,000 تومان

کودک با تخت

21,590,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,680,000 تومان

1 تخته

40,030,000 تومان

کودک با تخت

21,590,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,680,000 تومان

1 تخته

43,050,000 تومان

کودک با تخت

21,600,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Amon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,490,000 تومان

1 تخته

39,750,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,780,000 تومان

1 تخته

43,330,000 تومان

کودک با تخت

21,880,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,050,000 تومان

1 تخته

43,880,000 تومان

کودک با تخت

22,150,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,290,000 تومان

1 تخته

44,430,000 تومان

کودک با تخت

22,150,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Suites Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,110,000 تومان

1 تخته

45,600,000 تومان

کودک با تخت

22,400,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Mukarnas

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,430,000 تومان

1 تخته

47,730,000 تومان

کودک با تخت

22,980,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Wind Of Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,690,000 تومان

1 تخته

46,630,000 تومان

کودک با تخت

22,700,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Beach Side

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,980,000 تومان

1 تخته

46,900,000 تومان

کودک با تخت

23,250,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,980,000 تومان

1 تخته

52,680,000 تومان

کودک با تخت

22,980,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,530,000 تومان

1 تخته

53,780,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,640,000 تومان

1 تخته

48,410,000 تومان

کودک با تخت

23,160,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Loxia Comfort Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,790,000 تومان

1 تخته

50,480,000 تومان

کودک با تخت

23,250,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,080,000 تومان

1 تخته

51,030,000 تومان

کودک با تخت

23,250,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,830,000 تومان

1 تخته

53,780,000 تومان

کودک با تخت

24,530,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,090,000 تومان

1 تخته

60,930,000 تومان

کودک با تخت

24,630,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Prestige Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,090,000 تومان

1 تخته

60,930,000 تومان

کودک با تخت

24,630,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Sunset Luxury Resort & Spa Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,190,000 تومان

1 تخته

62,580,000 تومان

کودک با تخت

25,180,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,030,000 تومان

1 تخته

57,350,000 تومان

کودک با تخت

25,180,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,290,000 تومان

1 تخته

57,900,000 تومان

کودک با تخت

25,450,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Amara Premier Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,950,000 تومان

1 تخته

60,650,000 تومان

کودک با تخت

26,000,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,490,000 تومان

1 تخته

63,950,000 تومان

کودک با تخت

26,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Santai Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,490,000 تومان

1 تخته

61,750,000 تومان

کودک با تخت

26,280,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,780,000 تومان

1 تخته

70,280,000 تومان

کودک با تخت

26,280,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,780,000 تومان

1 تخته

70,280,000 تومان

کودک با تخت

26,280,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Club Hoel Sera

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,050,000 تومان

1 تخته

65,330,000 تومان

کودک با تخت

26,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Dreams Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,310,000 تومان

1 تخته

62,940,000 تومان

کودک با تخت

26,480,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Liberty Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,150,000 تومان

1 تخته

64,490,000 تومان

کودک با تخت

26,830,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,150,000 تومان

1 تخته

64,500,000 تومان

کودک با تخت

26,830,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,430,000 تومان

1 تخته

70,830,000 تومان

کودک با تخت

27,100,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,430,000 تومان

1 تخته

67,800,000 تومان

کودک با تخت

27,100,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,350,000 تومان

1 تخته

71,380,000 تومان

کودک با تخت

46,350,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,880,000 تومان

1 تخته

69,060,000 تومان

کودک با تخت

28,010,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Rubi Platinum Spa Resort & Suites

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,450,000 تومان

1 تخته

66,430,000 تومان

کودک با تخت

28,480,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Baia Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,730,000 تومان

1 تخته

73,850,000 تومان

کودک با تخت

28,480,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Nirvana Cosmopolitan

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,830,000 تومان

1 تخته

75,780,000 تومان

کودک با تخت

28,750,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,090,000 تومان

1 تخته

76,330,000 تومان

کودک با تخت

29,030,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,650,000 تومان

1 تخته

73,850,000 تومان

کودک با تخت

29,030,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,650,000 تومان

1 تخته

73,850,000 تومان

کودک با تخت

29,030,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,930,000 تومان

1 تخته

74,400,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,290,000 تومان

1 تخته

76,590,000 تومان

کودک با تخت

29,850,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,390,000 تومان

1 تخته

78,530,000 تومان

کودک با تخت

30,130,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,680,000 تومان

1 تخته

79,080,000 تومان

کودک با تخت

30,400,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,950,000 تومان

1 تخته

87,050,000 تومان

کودک با تخت

30,400,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,880,000 تومان

1 تخته

91,250,000 تومان

کودک با تخت

33,110,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Holiday

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,930,000 تومان

1 تخته

93,100,000 تومان

کودک با تخت

33,690,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Segnius

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,930,000 تومان

1 تخته

93,100,000 تومان

کودک با تخت

33,690,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,430,000 تومان

1 تخته

95,580,000 تومان

کودک با تخت

34,130,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Adam & Eve - Adult Only

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

64,490,000 تومان

1 تخته

98,590,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,600,000 تومان

1 تخته

101,080,000 تومان

کودک با تخت

35,630,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Kaya Palazzo

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,700,000 تومان

1 تخته

107,950,000 تومان

کودک با تخت

35,900,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,280,000 تومان

1 تخته

108,780,000 تومان

کودک با تخت

37,280,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,750,000 تومان

1 تخته

113,180,000 تومان

کودک با تخت

38,380,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

82,380,000 تومان

1 تخته

136,280,000 تومان

کودک با تخت

42,230,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

103,280,000 تومان

1 تخته

173,630,000 تومان

کودک با تخت

50,480,000 تومان

کودک بدون تخت

14,990,000 تومان

خدمات آژانس

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا 5 شب در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور