تور آنتالیا 6 شب

Antalya tour from Mashhad

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا 6 شب

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

19,300,000 تومان

1 تخته

24,790,000 تومان

کودک با تخت

16,550,000 تومان

کودک بدون تخت

13,500,000 تومان

هتل

هتل Rios Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,740,000 تومان

1 تخته

46,330,000 تومان

کودک با تخت

22,980,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,750,000 تومان

1 تخته

46,390,000 تومان

کودک با تخت

24,430,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,870,000 تومان

1 تخته

52,920,000 تومان

کودک با تخت

24,040,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Hedef Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,060,000 تومان

1 تخته

52,340,000 تومان

کودک با تخت

24,700,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,410,000 تومان

1 تخته

53,710,000 تومان

کودک با تخت

24,430,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Saint Star

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,410,000 تومان

1 تخته

53,710,000 تومان

کودک با تخت

24,430,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Viking Star

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,110,000 تومان

1 تخته

57,080,000 تومان

کودک با تخت

25,130,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Perre La Mer Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,420,000 تومان

1 تخته

61,690,000 تومان

کودک با تخت

26,050,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Grand Mir Amor

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,950,000 تومان

1 تخته

64,760,000 تومان

کودک با تخت

26,670,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Amon

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,720,000 تومان

1 تخته

66,300,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Imperial Sunland Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,410,000 تومان

1 تخته

71,670,000 تومان

کودک با تخت

28,050,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Buket

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,050,000 تومان

1 تخته

72,310,000 تومان

کودک با تخت

28,690,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,180,000 تومان

1 تخته

73,210,000 تومان

کودک با تخت

28,360,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Alan Xafira Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,430,000 تومان

1 تخته

73,080,000 تومان

کودک با تخت

28,840,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Wind Of Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,940,000 تومان

1 تخته

74,740,000 تومان

کودک با تخت

28,660,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,710,000 تومان

1 تخته

76,280,000 تومان

کودک با تخت

28,970,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,100,000 تومان

1 تخته

77,050,000 تومان

کودک با تخت

29,130,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Queen's Park Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,350,000 تومان

1 تخته

77,560,000 تومان

کودک با تخت

29,230,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

GARDEN ROOM

2 تخته

47,480,000 تومان

1 تخته

77,820,000 تومان

کودک با تخت

29,280,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,860,000 تومان

1 تخته

78,580,000 تومان

کودک با تخت

29,430,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,080,000 تومان

1 تخته

81,340,000 تومان

کودک با تخت

29,730,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,850,000 تومان

1 تخته

82,870,000 تومان

کودک با تخت

30,030,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Comfort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,940,000 تومان

1 تخته

84,730,000 تومان

کودک با تخت

30,660,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,000,000 تومان

1 تخته

85,180,000 تومان

کودک با تخت

30,500,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,700,000 تومان

1 تخته

86,260,000 تومان

کودک با تخت

30,970,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Kemer

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,710,000 تومان

1 تخته

90,310,000 تومان

کودک با تخت

31,750,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Alanya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,880,000 تومان

1 تخته

89,980,000 تومان

کودک با تخت

32,220,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,930,000 تومان

1 تخته

94,710,000 تومان

کودک با تخت

32,660,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,950,000 تومان

1 تخته

96,760,000 تومان

کودک با تخت

33,070,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Suites

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,370,000 تومان

1 تخته

97,630,000 تومان

کودک با تخت

33,220,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,460,000 تومان

1 تخته

97,780,000 تومان

کودک با تخت

33,270,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,530,000 تومان

1 تخته

98,230,000 تومان

کودک با تخت

33,110,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,980,000 تومان

1 تخته

98,810,000 تومان

کودک با تخت

33,480,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD VILLAGE

2 تخته

59,000,000 تومان

1 تخته

100,860,000 تومان

کودک با تخت

33,890,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,000,000 تومان

1 تخته

100,860,000 تومان

کودک با تخت

33,890,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,450,000 تومان

1 تخته

102,070,000 تومان

کودک با تخت

33,870,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

PROMO ROOM

2 تخته

60,920,000 تومان

1 تخته

104,700,000 تومان

کودک با تخت

34,660,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Venezia Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,820,000 تومان

1 تخته

107,130,000 تومان

کودک با تخت

34,630,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

63,220,000 تومان

1 تخته

109,300,000 تومان

کودک با تخت

35,580,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

63,610,000 تومان

1 تخته

110,070,000 تومان

کودک با تخت

35,730,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Family Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,530,000 تومان

1 تخته

113,910,000 تومان

کودک با تخت

36,500,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

67,060,000 تومان

1 تخته

116,980,000 تومان

کودک با تخت

37,110,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

68,220,000 تومان

1 تخته

119,290,000 تومان

کودک با تخت

37,570,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

68,600,000 تومان

1 تخته

120,060,000 تومان

کودک با تخت

37,730,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

69,500,000 تومان

1 تخته

121,210,000 تومان

کودک با تخت

38,470,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,180,000 تومان

1 تخته

123,250,000 تومان

کودک با تخت

38,340,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

71,740,000 تومان

1 تخته

126,650,000 تومان

کودک با تخت

38,790,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,500,000 تومان

1 تخته

128,180,000 تومان

کودک با تخت

39,100,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

73,590,000 تومان

1 تخته

130,040,000 تومان

کودک با تخت

39,720,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

73,590,000 تومان

1 تخته

130,040,000 تومان

کودک با تخت

39,720,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

82,260,000 تومان

1 تخته

147,410,000 تومان

کودک با تخت

43,170,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

83,190,000 تومان

1 تخته

149,240,000 تومان

کودک با تخت

43,560,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

84,730,000 تومان

1 تخته

152,310,000 تومان

کودک با تخت

44,180,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

88,700,000 تومان

1 تخته

160,250,000 تومان

کودک با تخت

45,770,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

92,410,000 تومان

1 تخته

167,670,000 تومان

کودک با تخت

47,250,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

98,170,000 تومان

1 تخته

179,190,000 تومان

کودک با تخت

49,550,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

108,980,000 تومان

1 تخته

201,140,000 تومان

کودک با تخت

53,690,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

109,750,000 تومان

1 تخته

202,680,000 تومان

کودک با تخت

54,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

110,070,000 تومان

1 تخته

203,000,000 تومان

کودک با تخت

54,320,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

141,940,000 تومان

1 تخته

266,740,000 تومان

کودک با تخت

67,060,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

174,970,000 تومان

1 تخته

332,790,000 تومان

کودک با تخت

80,270,000 تومان

کودک بدون تخت

16,500,000 تومان

خدمات آژانس

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

نرخ نوزاد 1.990.000 تومان می باشد

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا 6 شب در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور