تور آنتالیا پرواز ساوت ویند

southwind

برگزار نمی‌شود

پکیج آنتالیا پرواز ساوت ویند

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

19,830,000 تومان

1 تخته

25,040,000 تومان

کودک با تخت

17,230,000 تومان

کودک بدون تخت

14,000,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,000,000 تومان

1 تخته

47,880,000 تومان

کودک با تخت

25,560,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Rios Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,210,000 تومان

1 تخته

48,260,000 تومان

کودک با تخت

24,180,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Hedef Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,640,000 تومان

1 تخته

54,460,000 تومان

کودک با تخت

25,950,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,720,000 تومان

1 تخته

55,320,000 تومان

کودک با تخت

25,560,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Saint Star

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,720,000 تومان

1 تخته

55,320,000 تومان

کودک با تخت

25,560,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,780,000 تومان

1 تخته

55,390,000 تومان

کودک با تخت

25,610,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Grand Mir Amor

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,720,000 تومان

1 تخته

67,270,000 تومان

کودک با تخت

27,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Perre La Mer Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,300,000 تومان

1 تخته

70,440,000 تومان

کودک با تخت

28,620,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Amon

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,700,000 تومان

1 تخته

71,230,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Sea Life Buket

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,750,000 تومان

1 تخته

72,680,000 تومان

کودک با تخت

29,600,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Alan Xafira Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,150,000 تومان

1 تخته

73,470,000 تومان

کودک با تخت

29,750,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,470,000 تومان

1 تخته

76,770,000 تومان

کودک با تخت

29,890,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

GARDEN ROOM

2 تخته

47,470,000 تومان

1 تخته

76,770,000 تومان

کودک با تخت

29,890,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,860,000 تومان

1 تخته

77,560,000 تومان

کودک با تخت

30,040,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Queen's Park Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,860,000 تومان

1 تخته

77,560,000 تومان

کودک با تخت

30,040,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Vikingen Infinity

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,130,000 تومان

1 تخته

77,430,000 تومان

کودک با تخت

30,550,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,260,000 تومان

1 تخته

78,360,000 تومان

کودک با تخت

30,200,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,240,000 تومان

1 تخته

82,320,000 تومان

کودک با تخت

31,000,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,240,000 تومان

1 تخته

82,320,000 تومان

کودک با تخت

31,000,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Comfort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,490,000 تومان

1 تخته

82,850,000 تومان

کودک با تخت

31,070,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,640,000 تومان

1 تخته

83,110,000 تومان

کودک با تخت

31,150,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,030,000 تومان

1 تخته

83,900,000 تومان

کودک با تخت

31,310,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,220,000 تومان

1 تخته

86,280,000 تومان

کودک با تخت

31,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Kemer

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,350,000 تومان

1 تخته

86,570,000 تومان

کودک با تخت

31,810,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,010,000 تومان

1 تخته

87,860,000 تومان

کودک با تخت

32,100,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,410,000 تومان

1 تخته

88,650,000 تومان

کودک با تخت

32,260,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Wind Of Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,990,000 تومان

1 تخته

91,820,000 تومان

کودک با تخت

32,900,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Alanya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,440,000 تومان

1 تخته

94,060,000 تومان

کودک با تخت

33,870,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,160,000 تومان

1 تخته

98,160,000 تومان

کودک با تخت

34,160,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,550,000 تومان

1 تخته

100,930,000 تومان

کودک با تخت

34,720,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,740,000 تومان

1 تخته

101,320,000 تومان

کودک با تخت

34,800,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Suites

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,900,000 تومان

1 تخته

103,680,000 تومان

کودک با تخت

35,240,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,120,000 تومان

1 تخته

106,080,000 تومان

کودک با تخت

35,750,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

PROMO ROOM

2 تخته

63,700,000 تومان

1 تخته

109,240,000 تومان

کودک با تخت

36,380,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD VILLAGE

2 تخته

64,100,000 تومان

1 تخته

110,040,000 تومان

کودک با تخت

36,540,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,480,000 تومان

1 تخته

114,790,000 تومان

کودک با تخت

37,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,480,000 تومان

1 تخته

114,790,000 تومان

کودک با تخت

37,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

68,060,000 تومان

1 تخته

117,960,000 تومان

کودک با تخت

38,120,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Family Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

68,460,000 تومان

1 تخته

118,750,000 تومان

کودک با تخت

38,280,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

69,640,000 تومان

1 تخته

121,120,000 تومان

کودک با تخت

38,760,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

69,640,000 تومان

1 تخته

121,120,000 تومان

کودک با تخت

38,760,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,200,000 تومان

1 تخته

122,280,000 تومان

کودک با تخت

38,960,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,810,000 تومان

1 تخته

127,460,000 تومان

کودک با تخت

40,020,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

73,270,000 تومان

1 تخته

127,720,000 تومان

کودک با تخت

40,600,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

73,920,000 تومان

1 تخته

129,720,000 تومان

کودک با تخت

40,440,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Venezia Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

75,580,000 تومان

1 تخته

133,000,000 تومان

کودک با تخت

41,130,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

75,980,000 تومان

1 تخته

133,800,000 تومان

کودک با تخت

41,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

75,980,000 تومان

1 تخته

133,800,000 تومان

کودک با تخت

41,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

77,170,000 تومان

1 تخته

136,170,000 تومان

کودک با تخت

41,770,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

83,900,000 تومان

1 تخته

149,640,000 تومان

کودک با تخت

44,460,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

88,650,000 تومان

1 تخته

159,140,000 تومان

کودک با تخت

46,360,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

96,570,000 تومان

1 تخته

174,980,000 تومان

کودک با تخت

49,530,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

98,160,000 تومان

1 تخته

178,150,000 تومان

کودک با تخت

50,160,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

115,580,000 تومان

1 تخته

213,000,000 تومان

کودک با تخت

57,130,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

115,980,000 تومان

1 تخته

213,790,000 تومان

کودک با تخت

57,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,500,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر استقبال

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.

هزینه تور برای کودک بالای 6 سال کامل محاسبه می‌شود.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز ساوت ویند در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور