تور آنتالیا پرواز ساوت ویند

southwind

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا پرواز ساوت ویند

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

24,830,000 تومان

1 تخته

30,040,000 تومان

کودک با تخت

22,230,000 تومان

کودک بدون تخت

19,000,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,000,000 تومان

1 تخته

50,880,000 تومان

کودک با تخت

28,560,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Rios Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,210,000 تومان

1 تخته

51,260,000 تومان

کودک با تخت

27,180,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Hedef Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,640,000 تومان

1 تخته

57,460,000 تومان

کودک با تخت

28,950,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,100,000 تومان

1 تخته

59,070,000 تومان

کودک با تخت

28,710,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Saint Star

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,440,000 تومان

1 تخته

65,760,000 تومان

کودک با تخت

30,050,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,330,000 تومان

1 تخته

67,500,000 تومان

کودک با تخت

30,430,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Amon

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,800,000 تومان

1 تخته

72,940,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Perre La Mer Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,290,000 تومان

1 تخته

75,420,000 تومان

کودک با تخت

32,020,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Buket

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,540,000 تومان

1 تخته

77,260,000 تومان

کودک با تخت

32,910,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,260,000 تومان

1 تخته

81,360,000 تومان

کودک با تخت

33,200,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Alan Xafira Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,920,000 تومان

1 تخته

82,020,000 تومان

کودک با تخت

33,860,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Imperial Sunland Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,450,000 تومان

1 تخته

83,730,000 تومان

کودک با تخت

33,680,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,840,000 تومان

1 تخته

84,520,000 تومان

کودک با تخت

33,840,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

GARDEN ROOM

2 تخته

52,840,000 تومان

1 تخته

84,520,000 تومان

کودک با تخت

33,840,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Queen's Park Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,040,000 تومان

1 تخته

84,920,000 تومان

کودک با تخت

33,920,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,640,000 تومان

1 تخته

86,110,000 تومان

کودک با تخت

34,150,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,030,000 تومان

1 تخته

86,900,000 تومان

کودک با تخت

34,310,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Kemer

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,600,000 تومان

1 تخته

88,080,000 تومان

کودک با تخت

34,520,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,220,000 تومان

1 تخته

89,280,000 تومان

کودک با تخت

34,790,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,220,000 تومان

1 تخته

89,280,000 تومان

کودک با تخت

34,790,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD ROOM

2 تخته

55,220,000 تومان

1 تخته

89,280,000 تومان

کودک با تخت

34,790,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,410,000 تومان

1 تخته

91,650,000 تومان

کودک با تخت

35,260,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Alanya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,440,000 تومان

1 تخته

97,060,000 تومان

کودک با تخت

36,870,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Vikingen Infinity

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,420,000 تومان

1 تخته

101,020,000 تومان

کودک با تخت

37,660,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Comfort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,560,000 تومان

1 تخته

101,950,000 تومان

کودک با تخت

37,320,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,560,000 تومان

1 تخته

101,950,000 تومان

کودک با تخت

37,320,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

63,140,000 تومان

1 تخته

105,120,000 تومان

کودک با تخت

37,960,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

63,340,000 تومان

1 تخته

105,510,000 تومان

کودک با تخت

38,030,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Suites

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

63,900,000 تومان

1 تخته

106,680,000 تومان

کودک با تخت

38,240,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

64,130,000 تومان

1 تخته

107,100,000 تومان

کودک با تخت

38,350,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,120,000 تومان

1 تخته

109,080,000 تومان

کودک با تخت

38,750,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,520,000 تومان

1 تخته

109,870,000 تومان

کودک با تخت

38,910,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

PROMO ROOM

2 تخته

68,020,000 تومان

1 تخته

114,880,000 تومان

کودک با تخت

39,910,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD VILLAGE

2 تخته

68,600,000 تومان

1 تخته

114,540,000 تومان

کودک با تخت

41,040,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

69,480,000 تومان

1 تخته

117,790,000 تومان

کودک با تخت

40,490,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Family Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

71,460,000 تومان

1 تخته

121,750,000 تومان

کودک با تخت

41,280,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SUPERIOR ROOM

2 تخته

71,850,000 تومان

1 تخته

122,540,000 تومان

کودک با تخت

41,440,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD HILL ROOM

2 تخته

72,560,000 تومان

1 تخته

122,460,000 تومان

کودک با تخت

42,620,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

73,440,000 تومان

1 تخته

125,710,000 تومان

کودک با تخت

42,070,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

74,620,000 تومان

1 تخته

128,080,000 تومان

کودک با تخت

42,550,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Venezia Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

76,600,000 تومان

1 تخته

132,040,000 تومان

کودک با تخت

43,340,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

76,600,000 تومان

1 تخته

132,040,000 تومان

کودک با تخت

43,340,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

77,460,000 تومان

1 تخته

133,100,000 تومان

کودک با تخت

44,080,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

77,990,000 تومان

1 تخته

134,820,000 تومان

کودک با تخت

43,900,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Dreams Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

78,190,000 تومان

1 تخته

135,210,000 تومان

کودک با تخت

43,970,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

78,410,000 تومان

1 تخته

135,700,000 تومان

کودک با تخت

44,040,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

78,980,000 تومان

1 تخته

136,800,000 تومان

کودک با تخت

44,290,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود

2 تخته

79,770,000 تومان

1 تخته

138,380,000 تومان

کودک با تخت

44,610,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

79,770,000 تومان

1 تخته

138,380,000 تومان

کودک با تخت

44,610,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

80,960,000 تومان

1 تخته

140,760,000 تومان

کودک با تخت

45,080,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

83,620,000 تومان

1 تخته

146,120,000 تومان

کودک با تخت

46,120,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Mirage Park Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

88,480,000 تومان

1 تخته

155,800,000 تومان

کودک با تخت

48,090,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

92,440,000 تومان

1 تخته

163,720,000 تومان

کودک با تخت

49,680,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

92,840,000 تومان

1 تخته

164,520,000 تومان

کودک با تخت

49,840,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

104,320,000 تومان

1 تخته

187,480,000 تومان

کودک با تخت

54,430,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

105,120,000 تومان

1 تخته

189,070,000 تومان

کودک با تخت

54,750,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

106,300,000 تومان

1 تخته

191,440,000 تومان

کودک با تخت

55,220,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

118,580,000 تومان

1 تخته

216,000,000 تومان

کودک با تخت

60,130,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

118,980,000 تومان

1 تخته

216,790,000 تومان

کودک با تخت

60,290,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

122,140,000 تومان

1 تخته

223,120,000 تومان

کودک با تخت

61,560,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

149,860,000 تومان

1 تخته

278,560,000 تومان

کودک با تخت

72,640,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

218,770,000 تومان

1 تخته

416,370,000 تومان

کودک با تخت

100,210,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

هزینه تور برای کودک بالای 6 سال کامل محاسبه می‌شود.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

نرخ نوزاد 1.990.000 تومان می باشد

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز ساوت ویند در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور