تور استانبول کریسمس

Kapali Çarşı Grand Bazaar of Istanbul

برگزار نمی‌شود

پکیج تور استانبول کریسمس

هتل Reydel

هتل Reydel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,490,000 تومان

یک تخته

18,630,000 تومان

کودک با تخت

13,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Monopol Hotel

هتل Monopol Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,640,000 تومان

یک تخته

18,930,000 تومان

کودک با تخت

13,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,800,000 تومان

یک تخته

19,240,000 تومان

کودک با تخت

14,650,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Birol

هتل Birol

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,870,000 تومان

یک تخته

18,630,000 تومان

کودک با تخت

15,870,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Atro

هتل Atro

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,870,000 تومان

یک تخته

19,390,000 تومان

کودک با تخت

14,040,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Cumbali Plaza

هتل Cumbali Plaza

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,950,000 تومان

یک تخته

19,550,000 تومان

کودک با تخت

14,040,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل All Inn

هتل All Inn

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,260,000 تومان

یک تخته

20,160,000 تومان

کودک با تخت

13,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل White Monarch

هتل White Monarch

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,720,000 تومان

یک تخته

21,080,000 تومان

کودک با تخت

13,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Adelmar Hotel

هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,860,000 تومان

یک تخته

23,370,000 تومان

کودک با تخت

17,860,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل The Tango Hotel İstanbul

هتل The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,090,000 تومان

یک تخته

23,830,000 تومان

کودک با تخت

14,040,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Feronya Taksim

هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,780,000 تومان

یک تخته

25,210,000 تومان

کودک با تخت

14,800,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل  Tango Taksim

هتل Tango Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,930,000 تومان

یک تخته

25,510,000 تومان

کودک با تخت

14,040,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل City Center Hotel

هتل City Center Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,070,000 تومان

یک تخته

25,790,000 تومان

کودک با تخت

14,030,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Euro Plaza Hotel

هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,240,000 تومان

یک تخته

26,120,000 تومان

کودک با تخت

15,410,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Taxim Express

هتل Taxim Express

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,240,000 تومان

یک تخته

26,120,000 تومان

کودک با تخت

14,650,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Nova Plaza Orion

هتل Nova Plaza Orion

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,910,000 تومان

یک تخته

27,470,000 تومان

کودک با تخت

16,220,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Surmeli

هتل Surmeli

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,000,000 تومان

یک تخته

27,650,000 تومان

کودک با تخت

16,940,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Grand Cevahir

هتل Grand Cevahir

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,160,000 تومان

یک تخته

26,430,000 تومان

کودک با تخت

14,650,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Lamartin

هتل Lamartin

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,160,000 تومان

یک تخته

27,960,000 تومان

کودک با تخت

17,100,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Dora Pera

هتل Dora Pera

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,390,000 تومان

یک تخته

28,420,000 تومان

کودک با تخت

14,040,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Clarion Hotel Golden Horn

هتل Clarion Hotel Golden Horn

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,390,000 تومان

یک تخته

28,420,000 تومان

کودک با تخت

15,570,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Avantgarde Hotel Taksim

هتل Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,010,000 تومان

یک تخته

29,660,000 تومان

کودک با تخت

15,710,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye

هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,590,000 تومان

یک تخته

30,830,000 تومان

کودک با تخت

14,870,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Elite World Hotel

هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,770,000 تومان

یک تخته

31,510,000 تومان

کودک با تخت

16,550,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Point Hotel Taksim

هتل Point Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,770,000 تومان

یک تخته

33,190,000 تومان

کودک با تخت

19,240,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Occidental

هتل Occidental

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,850,000 تومان

یک تخته

31,670,000 تومان

کودک با تخت

17,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Titanic City Hotel

هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,940,000 تومان

یک تخته

33,520,000 تومان

کودک با تخت

17,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Artisan M Gallery

هتل Artisan M Gallery

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,470,000 تومان

یک تخته

42,590,000 تومان

کودک با تخت

16,550,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Barcelo Istanbul

هتل Barcelo Istanbul

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,470,000 تومان

یک تخته

40,910,000 تومان

کودک با تخت

21,010,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Fraser Palace

هتل Fraser Palace

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,840,000 تومان

یک تخته

47,330,000 تومان

کودک با تخت

18,950,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Hilton Bosphorus

هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,190,000 تومان

یک تخته

54,020,000 تومان

کودک با تخت

15,710,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,610,000 تومان

یک تخته

56,870,000 تومان

کودک با تخت

16,550,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Divan Hotel Taksim

هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,710,000 تومان

یک تخته

59,390,000 تومان

کودک با تخت

16,550,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

هتل Nova Plaza Park

هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

69,730,000 تومان

یک تخته

23,680,000 تومان

کودک با تخت

15,260,000 تومان

کودک بدون تخت

11,850,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

73

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور استانبول کریسمس در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور