آفر تور آنتالیا ساوت ویند

southwind

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا ساوت ویند

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

21,170,000 تومان

1 تخته

27,020,000 تومان

کودک با تخت

18,240,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Himeros Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,450,000 تومان

1 تخته

33,250,000 تومان

کودک با تخت

20,770,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Rios Latte Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,570,000 تومان

1 تخته

39,490,000 تومان

کودک با تخت

22,020,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,250,000 تومان

1 تخته

46,890,000 تومان

کودک با تخت

24,930,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Rios Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,420,000 تومان

1 تخته

51,190,000 تومان

کودک با تخت

24,360,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,610,000 تومان

1 تخته

53,910,000 تومان

کودک با تخت

24,630,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,540,000 تومان

1 تخته

57,430,000 تومان

کودک با تخت

25,610,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Hedef Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,580,000 تومان

1 تخته

58,860,000 تومان

کودک با تخت

26,420,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Viking Star

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,270,000 تومان

1 تخته

62,890,000 تومان

کودک با تخت

26,700,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Saint Star

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,060,000 تومان

1 تخته

72,510,000 تومان

کودک با تخت

28,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Grand Mir Amor

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,080,000 تومان

1 تخته

72,510,000 تومان

کودک با تخت

28,630,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Perre La Mer Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,340,000 تومان

1 تخته

73,030,000 تومان

کودک با تخت

28,730,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Amon

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,510,000 تومان

1 تخته

75,370,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,070,000 تومان

1 تخته

78,490,000 تومان

کودک با تخت

29,820,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

GARDEN ROOM

2 تخته

48,070,000 تومان

1 تخته

78,490,000 تومان

کودک با تخت

29,820,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,070,000 تومان

1 تخته

78,490,000 تومان

کودک با تخت

29,820,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,460,000 تومان

1 تخته

79,270,000 تومان

کودک با تخت

29,980,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Buket

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,450,000 تومان

1 تخته

84,600,000 تومان

کودک با تخت

31,560,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Alanya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,230,000 تومان

1 تخته

86,160,000 تومان

کودک با تخت

31,880,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Wind Of Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,750,000 تومان

1 تخته

87,850,000 تومان

کودک با تخت

31,690,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,750,000 تومان

1 تخته

87,850,000 تومان

کودک با تخت

31,690,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,750,000 تومان

1 تخته

87,850,000 تومان

کودک با تخت

31,690,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,920,000 تومان

1 تخته

90,190,000 تومان

کودک با تخت

32,160,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,090,000 تومان

1 تخته

92,530,000 تومان

کودک با تخت

32,630,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,870,000 تومان

1 تخته

94,090,000 تومان

کودک با تخت

32,940,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,040,000 تومان

1 تخته

96,430,000 تومان

کودک با تخت

33,410,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Amara Comfort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,430,000 تومان

1 تخته

97,210,000 تومان

کودک با تخت

33,570,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

RIVER SUITE

2 تخته

57,820,000 تومان

1 تخته

97,990,000 تومان

کودک با تخت

33,720,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,600,000 تومان

1 تخته

99,550,000 تومان

کودک با تخت

34,030,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,990,000 تومان

1 تخته

100,330,000 تومان

کودک با تخت

34,190,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,770,000 تومان

1 تخته

101,890,000 تومان

کودک با تخت

34,500,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,770,000 تومان

1 تخته

101,890,000 تومان

کودک با تخت

34,500,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Kemer

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,440,000 تومان

1 تخته

103,260,000 تومان

کودک با تخت

34,740,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,940,000 تومان

1 تخته

104,230,000 تومان

کودک با تخت

34,970,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD VILLAGE

2 تخته

62,110,000 تومان

1 تخته

106,570,000 تومان

کودک با تخت

35,440,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Crystal Family Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,620,000 تومان

1 تخته

113,590,000 تومان

کودک با تخت

36,840,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,010,000 تومان

1 تخته

114,370,000 تومان

کودک با تخت

37,000,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

PROMO ROOM

2 تخته

66,790,000 تومان

1 تخته

115,930,000 تومان

کودک با تخت

37,310,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,790,000 تومان

1 تخته

115,930,000 تومان

کودک با تخت

37,310,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,300,000 تومان

1 تخته

122,950,000 تومان

کودک با تخت

38,710,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Venezia Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,690,000 تومان

1 تخته

123,730,000 تومان

کودک با تخت

38,870,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

74,340,000 تومان

1 تخته

131,070,000 تومان

کودک با تخت

40,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

75,760,000 تومان

1 تخته

133,870,000 تومان

کودک با تخت

40,900,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

78,740,000 تومان

1 تخته

139,860,000 تومان

کودک با تخت

42,060,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

80,830,000 تومان

1 تخته

144,010,000 تومان

کودک با تخت

42,930,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

83,170,000 تومان

1 تخته

148,690,000 تومان

کودک با تخت

43,860,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

84,340,000 تومان

1 تخته

151,030,000 تومان

کودک با تخت

44,330,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

84,730,000 تومان

1 تخته

151,810,000 تومان

کودک با تخت

44,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

84,730,000 تومان

1 تخته

151,810,000 تومان

کودک با تخت

44,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

87,850,000 تومان

1 تخته

158,050,000 تومان

کودک با تخت

45,730,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

89,020,000 تومان

1 تخته

160,390,000 تومان

کودک با تخت

46,200,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

90,580,000 تومان

1 تخته

163,510,000 تومان

کودک با تخت

46,830,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Titanic Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

104,230,000 تومان

1 تخته

190,810,000 تومان

کودک با تخت

52,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

105,400,000 تومان

1 تخته

193,150,000 تومان

کودک با تخت

52,750,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

112,620,000 تومان

1 تخته

207,580,000 تومان

کودک با تخت

55,640,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

115,150,000 تومان

1 تخته

212,650,000 تومان

کودک با تخت

56,650,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر استقبال

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.

هزینه تور برای کودک بالای 6 سال کامل محاسبه می‌شود.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد آفر تور آنتالیا ساوت ویند در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور