تور آنتالیا پرواز مستقیم

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا پرواز مستقیم

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

21,830,000 تومان

1 تخته

27,040,000 تومان

کودک با تخت

19,230,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,040,000 تومان

1 تخته

37,460,000 تومان

کودک با تخت

21,830,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Rios Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,360,000 تومان

1 تخته

38,050,000 تومان

کودک با تخت

20,940,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Hedef Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,020,000 تومان

1 تخته

38,710,000 تومان

کودک با تخت

21,600,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Hedef Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,810,000 تومان

1 تخته

40,290,000 تومان

کودک با تخت

21,920,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Viking Star

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,940,000 تومان

1 تخته

41,220,000 تومان

کودک با تخت

21,580,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,390,000 تومان

1 تخته

44,150,000 تومان

کودک با تخت

22,130,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,710,000 تومان

1 تخته

46,760,000 تومان

کودک با تخت

22,680,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Sainstar

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,220,000 تومان

1 تخته

53,820,000 تومان

کودک با تخت

24,060,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Amon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,280,000 تومان

1 تخته

53,890,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Imperial Sunland Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,070,000 تومان

1 تخته

55,470,000 تومان

کودک با تخت

24,430,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Buket

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,330,000 تومان

1 تخته

55,340,000 تومان

کودک با تخت

24,930,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Grand Mir Amor

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,920,000 تومان

1 تخته

59,170,000 تومان

کودک با تخت

25,170,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Perre La Mer Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,500,000 تومان

1 تخته

62,340,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,630,000 تومان

1 تخته

62,600,000 تومان

کودک با تخت

25,850,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Comfort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,690,000 تومان

1 تخته

62,750,000 تومان

کودک با تخت

25,850,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Vikingen Infinity

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,290,000 تومان

1 تخته

63,260,000 تومان

کودک با تخت

26,510,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,420,000 تومان

1 تخته

64,180,000 تومان

کودک با تخت

26,170,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,420,000 تومان

1 تخته

64,180,000 تومان

کودک با تخت

26,170,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Xafira Deluxe Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,950,000 تومان

1 تخته

64,580,000 تومان

کودک با تخت

26,780,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

GARDEN ROOM

2 تخته

41,220,000 تومان

1 تخته

65,770,000 تومان

کودک با تخت

26,490,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,220,000 تومان

1 تخته

65,770,000 تومان

کودک با تخت

26,490,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Queen's Park Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,400,000 تومان

1 تخته

68,140,000 تومان

کودک با تخت

26,960,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,200,000 تومان

1 تخته

69,730,000 تومان

کودک با تخت

27,280,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,200,000 تومان

1 تخته

69,730,000 تومان

کودک با تخت

27,280,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,200,000 تومان

1 تخته

69,730,000 تومان

کودک با تخت

27,280,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD ROOM

2 تخته

43,590,000 تومان

1 تخته

70,520,000 تومان

کودک با تخت

27,440,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Wind Of Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,990,000 تومان

1 تخته

71,310,000 تومان

کودک با تخت

27,590,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Royal Garden

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,310,000 تومان

1 تخته

73,290,000 تومان

کودک با تخت

28,520,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,570,000 تومان

1 تخته

74,480,000 تومان

کودک با تخت

28,230,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Karmir Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,570,000 تومان

1 تخته

74,480,000 تومان

کودک با تخت

28,230,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Alanya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,100,000 تومان

1 تخته

74,880,000 تومان

کودک با تخت

28,840,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,360,000 تومان

1 تخته

76,060,000 تومان

کودک با تخت

28,540,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,130,000 تومان

1 تخته

77,630,000 تومان

کودک با تخت

28,830,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,290,000 تومان

1 تخته

77,910,000 تومان

کودک با تخت

28,910,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,950,000 تومان

1 تخته

79,230,000 تومان

کودک با تخت

29,180,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Suites

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,620,000 تومان

1 تخته

80,610,000 تومان

کودک با تخت

29,420,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,800,000 تومان

1 تخته

82,930,000 تومان

کودک با تخت

29,920,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,320,000 تومان

1 تخته

83,980,000 تومان

کودک با تخت

30,130,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,510,000 تومان

1 تخته

86,360,000 تومان

کودک با تخت

30,600,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Aqua World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD VILLAGE

2 تخته

54,280,000 تومان

1 تخته

91,900,000 تومان

کودک با تخت

31,710,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

PROMO ROOM

2 تخته

54,280,000 تومان

1 تخته

91,900,000 تومان

کودک با تخت

31,710,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,680,000 تومان

1 تخته

92,700,000 تومان

کودک با تخت

31,870,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,470,000 تومان

1 تخته

94,280,000 تومان

کودک با تخت

32,190,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Crystal Family Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,260,000 تومان

1 تخته

95,860,000 تومان

کودک با تخت

32,500,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SUPERIOR ROOM

2 تخته

56,260,000 تومان

1 تخته

95,860,000 تومان

کودک با تخت

32,500,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,920,000 تومان

1 تخته

97,180,000 تومان

کودک با تخت

32,770,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Aqua World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD HILL ROOM

2 تخته

58,240,000 تومان

1 تخته

99,820,000 تومان

کودک با تخت

33,300,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,290,000 تومان

1 تخته

103,920,000 تومان

کودک با تخت

34,120,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Mirage Park Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,290,000 تومان

1 تخته

103,920,000 تومان

کودک با تخت

34,120,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,890,000 تومان

1 تخته

105,160,000 تومان

کودک با تخت

34,330,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,200,000 تومان

1 تخته

107,740,000 تومان

کودک با تخت

34,880,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,470,000 تومان

1 تخته

107,610,000 تومان

کودک با تخت

35,380,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

63,130,000 تومان

1 تخته

109,590,000 تومان

کودک با تخت

109,590,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Venezia Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,160,000 تومان

1 تخته

115,660,000 تومان

کودک با تخت

36,460,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Dreams Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

67,350,000 تومان

1 تخته

118,040,000 تومان

کودک با تخت

36,940,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

68,700,000 تومان

1 تخته

120,780,000 تومان

کودک با تخت

37,460,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,520,000 تومان

1 تخته

124,380,000 تومان

کودک با تخت

38,210,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,520,000 تومان

1 تخته

124,380,000 تومان

کودک با تخت

38,210,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,100,000 تومان

1 تخته

127,540,000 تومان

کودک با تخت

38,840,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,240,000 تومان

1 تخته

127,810,000 تومان

کودک با تخت

38,890,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,900,000 تومان

1 تخته

129,130,000 تومان

کودک با تخت

39,160,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

74,080,000 تومان

1 تخته

131,500,000 تومان

کودک با تخت

39,630,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

76,060,000 تومان

1 تخته

135,460,000 تومان

کودک با تخت

40,420,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

80,420,000 تومان

1 تخته

144,180,000 تومان

کودک با تخت

42,170,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

81,210,000 تومان

1 تخته

145,760,000 تومان

کودک با تخت

42,480,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

82,000,000 تومان

1 تخته

147,340,000 تومان

کودک با تخت

42,800,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

89,920,000 تومان

1 تخته

163,180,000 تومان

کودک با تخت

45,970,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

92,700,000 تومان

1 تخته

168,730,000 تومان

کودک با تخت

47,080,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

97,840,000 تومان

1 تخته

179,020,000 تومان

کودک با تخت

49,140,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

107,350,000 تومان

1 تخته

198,030,000 تومان

کودک با تخت

52,940,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

122,790,000 تومان

1 تخته

228,920,000 تومان

کودک با تخت

59,120,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

146,320,000 تومان

1 تخته

269,480,000 تومان

کودک با تخت

72,430,000 تومان

کودک بدون تخت

19,500,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

هزینه بلیط نوزاد زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز مستقیم در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور