تور ترکیبی مالزی سنگاپور

Singapur, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور ترکیبی مالزی سنگاپور

هتل
3 شب اقامت درCitin Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درFragrance

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

47,990,000 تومان

یک تخت

63,690,000 تومان

کودک با تخت

46,990,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درPacific Express

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درIbis Budget

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

49,400,000 تومان

یک تخت

65,800,000 تومان

کودک با تخت

49,100,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درHoliday In Express

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درRoyal Newton

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

52,490,000 تومان

یک تخت

70,190,000 تومان

کودک با تخت

51,290,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درOakwood

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درBoss

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

55,390,000 تومان

یک تخت

74,990,000 تومان

کودک با تخت

54,690,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درRoyal Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درBoss

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

56,090,000 تومان

یک تخت

75,890,000 تومان

کودک با تخت

54,390,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درFurama Bukit

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درBoss

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

56,090,000 تومان

یک تخت

75,890,000 تومان

کودک با تخت

54,390,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درMercure

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درBoss

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

56,390,000 تومان

یک تخت

76,390,000 تومان

کودک با تخت

54,690,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درRoyal Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درGrand Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

56,990,000 تومان

یک تخت

76,990,000 تومان

کودک با تخت

54,800,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درRamada Suites By Wyndham Klcc

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درBoss

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

57,790,000 تومان

یک تخت

79,390,000 تومان

کودک با تخت

55,500,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درMercure

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درMercure Stevens

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

58,390,000 تومان

یک تخت

82,200,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درPacific Regency

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درMercure Stevens

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

60,300,000 تومان

یک تخت

85,690,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درRoyal Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درFurama

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

60,590,000 تومان

یک تخت

85,090,000 تومان

کودک با تخت

58,690,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درFurama Bukit

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درFurama

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

60,590,000 تومان

یک تخت

85,090,000 تومان

کودک با تخت

58,690,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درRamada Suites By Wyndham Klcc

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درFurama

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

62,390,000 تومان

یک تخت

88,590,000 تومان

کودک با تخت

59,790,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درMercure

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درConcorde

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

63,390,000 تومان

یک تخت

89,700,000 تومان

کودک با تخت

61,390,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درRoyal Chulan

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درOrchard Parade

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

64,990,000 تومان

یک تخت

92,390,000 تومان

کودک با تخت

64,800,000 تومان

کودک بدون تخت

40,790,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درCapri By Fraser

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درOrchard Parade

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

66,400,000 تومان

یک تخت

95,390,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

40,890,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درIntercontinental

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درGrand Copthorne

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

74,990,000 تومان

یک تخت

109,790,000 تومان

کودک با تخت

70,990,000 تومان

کودک بدون تخت

41,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درShangrila

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درGrand Copthorne

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

76,390,000 تومان

یک تخت

112,090,000 تومان

کودک با تخت

72,100,000 تومان

کودک بدون تخت

41,390,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درIntercontinental

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درSheraton Tower

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

77,990,000 تومان

یک تخت

119,890,000 تومان

کودک با تخت

72,590,000 تومان

کودک بدون تخت

41,690,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درEq

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درSheraton Tower

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

81,190,000 تومان

یک تخت

126,390,000 تومان

کودک با تخت

73,390,000 تومان

کودک بدون تخت

42,190,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 6 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درJw Marriott

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
4 شب اقامت درSheraton Tower

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

82,390,000 تومان

یک تخت

128,790,000 تومان

کودک با تخت

78,790,000 تومان

کودک بدون تخت

42,390,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

مدارک ویزا سنگاپور : اسکن عکس 3.4 اسکن پاسپورت پر کردن فرم هایی که توسط آژانس به مسافر ارایه میشود

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه میشود

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور ترکیبی مالزی سنگاپور در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور