تور ترکیبی مالزی سنگاپور

Singapur, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور ترکیبی مالزی سنگاپور

هتل
4 شب اقامت درCitin Hotel Masjid Jamek By Compass Hospitality

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درIbis Budget

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

46,790,000 تومان

یک تخت

59,590,000 تومان

کودک با تخت

48,590,000 تومان

کودک بدون تخت

38,090,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درPacific Express Central Market

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درIbis Budget

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

47,690,000 تومان

یک تخت

60,890,000 تومان

کودک با تخت

48,690,000 تومان

کودک بدون تخت

38,390,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درRoyal Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درRoyal Newton

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

51,090,000 تومان

یک تخت

67,490,000 تومان

کودک با تخت

51,090,000 تومان

کودک بدون تخت

39,690,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درHoliday In Express

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درChancellor Orchard

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

51,290,000 تومان

یک تخت

68,190,000 تومان

کودک با تخت

51,590,000 تومان

کودک بدون تخت

39,690,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درMercure

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درRoyal Queens

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

53,790,000 تومان

یک تخت

72,890,000 تومان

کودک با تخت

53,790,000 تومان

کودک بدون تخت

40,090,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درDorsett

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درBoss

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

53,790,000 تومان

یک تخت

72,890,000 تومان

کودک با تخت

53,790,000 تومان

کودک بدون تخت

40,290,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درIbis

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درStudio M Hotel Singapore

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

54,690,000 تومان

یک تخت

74,590,000 تومان

کودک با تخت

54,990,000 تومان

کودک بدون تخت

40,290,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درCorus

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درGrand Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

54,790,000 تومان

یک تخت

74,890,000 تومان

کودک با تخت

54,790,000 تومان

کودک بدون تخت

40,290,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درPacific Regency

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درMercure Tyrwhitt

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

56,290,000 تومان

یک تخت

77,790,000 تومان

کودک با تخت

56,290,000 تومان

کودک بدون تخت

40,690,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درRoyal Chulan

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درGrand Pacific

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

58,090,000 تومان

یک تخت

80,690,000 تومان

کودک با تخت

59,090,000 تومان

کودک بدون تخت

40,890,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درThe Face Style

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درOrchard Rendezvous

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

61,290,000 تومان

یک تخت

87,790,000 تومان

کودک با تخت

61,290,000 تومان

کودک بدون تخت

40,890,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درRoyal Chulan

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درCarlton

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

62,290,000 تومان

یک تخت

88,290,000 تومان

کودک با تخت

62,790,000 تومان

کودک بدون تخت

40,890,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درIntercontinental

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درConcorde

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

63,490,000 تومان

یک تخت

92,290,000 تومان

کودک با تخت

63,490,000 تومان

کودک بدون تخت

41,090,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درShangri-la

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درClan Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

66,590,000 تومان

یک تخت

96,890,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

41,490,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درIntercontinental

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درGrand Copthorne

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

66,690,000 تومان

یک تخت

98,690,000 تومان

کودک با تخت

66,690,000 تومان

کودک بدون تخت

41,490,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درGrand Millenium

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درOne Farrer

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

67,390,000 تومان

یک تخت

99,690,000 تومان

کودک با تخت

67,390,000 تومان

کودک بدون تخت

41,490,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درJw Marriott

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درOrchard

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

73,290,000 تومان

یک تخت

111,390,000 تومان

کودک با تخت

73,290,000 تومان

کودک بدون تخت

41,690,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درEq

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درSheraton Tower

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخت

73,690,000 تومان

یک تخت

112,390,000 تومان

کودک با تخت

73,690,000 تومان

کودک بدون تخت

41,690,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

گشت نیم روزی

سیم کارت به ازای هر اتاق

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

مدارک ویزا سنگاپور : اسکن عکس 3.4 اسکن پاسپورت پر کردن فرم هایی که توسط آژانس به مسافر ارایه میشود

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه میشود

نرخ نوزاد 13.990.000 تومان است

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور ترکیبی مالزی سنگاپور در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور