تور دبی از شیراز

Dubai tour from Shiraz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور دبی از شیراز

هتل Sun And Sands

هتل Sun And Sands

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,830,000 تومان

یک تخته

24,160,000 تومان

کودک با تخت

20,270,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Knight Armour Hotel

هتل Knight Armour Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,110,000 تومان

یک تخته

24,710,000 تومان

کودک با تخت

21,110,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Orchid

هتل Orchid

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,380,000 تومان

یک تخته

25,100,000 تومان

کودک با تخت

21,380,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,940,000 تومان

یک تخته

24,710,000 تومان

کودک با تخت

21,940,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,940,000 تومان

یک تخته

24,710,000 تومان

کودک با تخت

21,940,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل  Golden Tulip Deira

هتل Golden Tulip Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,050,000 تومان

یک تخته

28,600,000 تومان

کودک با تخت

23,050,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Landmark Summit Hotel

هتل Landmark Summit Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,050,000 تومان

یک تخته

28,600,000 تومان

کودک با تخت

23,050,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Avenue

هتل Avenue

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,050,000 تومان

یک تخته

28,600,000 تومان

کودک با تخت

23,050,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Royal Continental Hotel Dubai

هتل Royal Continental Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,330,000 تومان

یک تخته

29,150,000 تومان

کودک با تخت

23,050,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Pearl Swiss Hotel

هتل Pearl Swiss Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,600,000 تومان

یک تخته

30,820,000 تومان

کودک با تخت

23,600,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Avani

هتل Avani

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,720,000 تومان

یک تخته

29,930,000 تومان

کودک با تخت

23,720,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Avenue Hotel Dubai

هتل Avenue Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,770,000 تومان

یک تخته

31,490,000 تومان

کودک با تخت

23,770,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Best Western Plus Pearl Creek

هتل Best Western Plus Pearl Creek

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,880,000 تومان

یک تخته

30,260,000 تومان

کودک با تخت

23,880,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Sadaf

هتل Sadaf

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,160,000 تومان

یک تخته

29,710,000 تومان

کودک با تخت

22,220,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Carlton Palace Dubai

هتل Carlton Palace Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,270,000 تومان

یک تخته

31,100,000 تومان

کودک با تخت

24,270,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Landmark Premier

هتل Landmark Premier

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,270,000 تومان

یک تخته

30,260,000 تومان

کودک با تخت

24,270,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Al Khaleej Grand Dubai

هتل Al Khaleej Grand Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,440,000 تومان

یک تخته

31,370,000 تومان

کودک با تخت

24,440,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Al Bandar Rotana Creek

هتل Al Bandar Rotana Creek

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,990,000 تومان

یک تخته

32,210,000 تومان

کودک با تخت

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,270,000 تومان

یک تخته

33,150,000 تومان

کودک با تخت

25,270,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Landmark Baniyas Dubai

هتل Landmark Baniyas Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,270,000 تومان

یک تخته

32,820,000 تومان

کودک با تخت

25,270,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل  The Leela

هتل The Leela

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,600,000 تومان

یک تخته

28,160,000 تومان

کودک با تخت

25,600,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Howard Johnson

هتل Howard Johnson

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,820,000 تومان

یک تخته

34,150,000 تومان

کودک با تخت

25,820,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Elite Byblos

هتل Elite Byblos

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,160,000 تومان

یک تخته

39,090,000 تومان

کودک با تخت

28,160,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,150,000 تومان

یک تخته

40,810,000 تومان

کودک با تخت

29,150,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل City Max Business Bay Dubai

هتل City Max Business Bay Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

30,820,000 تومان

یک تخته

43,030,000 تومان

کودک با تخت

30,820,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Mercure Hotel Aparteman

هتل Mercure Hotel Aparteman

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,100,000 تومان

یک تخته

44,690,000 تومان

کودک با تخت

31,100,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل City Seasons Tower  Hotel Dubai

هتل City Seasons Tower Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,480,000 تومان

یک تخته

47,470,000 تومان

کودک با تخت

32,480,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Tower Rotana

هتل Tower Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,480,000 تومان

یک تخته

47,470,000 تومان

کودک با تخت

32,480,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل City Seasons Tower  Hotel Dubai

هتل City Seasons Tower Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,480,000 تومان

یک تخته

47,470,000 تومان

کودک با تخت

32,480,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Fairmont

هتل Fairmont

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,760,000 تومان

یک تخته

48,020,000 تومان

کودک با تخت

32,760,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Grand Hyatt Dubai

هتل Grand Hyatt Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,480,000 تومان

یک تخته

51,470,000 تومان

کودک با تخت

34,480,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Nh Collection Dubai The Palm

هتل Nh Collection Dubai The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,480,000 تومان

یک تخته

57,570,000 تومان

کودک با تخت

37,480,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Hyatt Regency Deira

هتل Hyatt Regency Deira

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,760,000 تومان

یک تخته

58,010,000 تومان

کودک با تخت

37,760,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Hyde

هتل Hyde

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,310,000 تومان

یک تخته

59,120,000 تومان

کودک با تخت

38,310,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Canal Central

هتل Canal Central

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

39,700,000 تومان

یک تخته

61,900,000 تومان

کودک با تخت

39,700,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

هتل Paramont  Hotel Dubai

هتل Paramont Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

42,470,000 تومان

یک تخته

67,450,000 تومان

کودک با تخت

42,470,000 تومان

کودک بدون تخت

17,000,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل با صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی برای بعضی از هتل ها

ویزا

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

اسکن پاسپورت صفحه اول

اسکن کارت ملی

اسکن شناسنامه صفحه اول

1 قطعه عکس 3x4

توضیحات تکمیلی

2282

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور دبی از شیراز در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور