تور آنتالیا پرواز ترک

Antalya tour, Turkish flight

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا پرواز ترک

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

11,700,000 تومان

1 تخته

17,790,000 تومان

کودک با تخت

11,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

15,790,000 تومان

1 تخته

21,490,000 تومان

کودک با تخت

10,490,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

17,290,000 تومان

1 تخته

24,090,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

19,190,000 تومان

1 تخته

24,890,000 تومان

کودک با تخت

11,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

19,190,000 تومان

1 تخته

24,890,000 تومان

کودک با تخت

11,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

19,590,000 تومان

1 تخته

27,890,000 تومان

کودک با تخت

11,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

19,990,000 تومان

1 تخته

29,790,000 تومان

کودک با تخت

15,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

20,290,000 تومان

1 تخته

29,390,000 تومان

کودک با تخت

11,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

20,690,000 تومان

1 تخته

31,290,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

21,490,000 تومان

1 تخته

31,290,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

21,890,000 تومان

1 تخته

31,690,000 تومان

کودک با تخت

12,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,590,000 تومان

1 تخته

33,190,000 تومان

کودک با تخت

12,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,590,000 تومان

1 تخته

33,190,000 تومان

کودک با تخت

12,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,290,000 تومان

1 تخته

37,690,000 تومان

کودک با تخت

13,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,990,000 تومان

1 تخته

39,690,000 تومان

کودک با تخت

17,090,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Ic Santai Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,090,000 تومان

1 تخته

40,790,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,490,000 تومان

1 تخته

41,490,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Dobedan Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,290,000 تومان

1 تخته

44,890,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Melas Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,690,000 تومان

1 تخته

43,390,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Liberty Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,690,000 تومان

1 تخته

43,390,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,990,000 تومان

1 تخته

45,990,000 تومان

کودک با تخت

28,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,390,000 تومان

1 تخته

44,490,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,790,000 تومان

1 تخته

47,590,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,490,000 تومان

1 تخته

50,990,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,490,000 تومان

1 تخته

48,690,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,890,000 تومان

1 تخته

53,990,000 تومان

کودک با تخت

14,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,790,000 تومان

1 تخته

50,590,000 تومان

کودک با تخت

15,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Royal Segnius

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,890,000 تومان

1 تخته

52,490,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,890,000 تومان

1 تخته

52,490,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,090,000 تومان

1 تخته

54,390,000 تومان

کودک با تخت

16,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,090,000 تومان

1 تخته

54,390,000 تومان

کودک با تخت

16,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,490,000 تومان

1 تخته

57,790,000 تومان

کودک با تخت

16,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,490,000 تومان

1 تخته

59,990,000 تومان

کودک با تخت

17,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Concorde Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,190,000 تومان

1 تخته

64,190,000 تومان

کودک با تخت

39,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Voyage Belek Golf & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,590,000 تومان

1 تخته

67,290,000 تومان

کودک با تخت

21,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,190,000 تومان

1 تخته

81,790,000 تومان

کودک با تخت

23,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,190,000 تومان

1 تخته

71,790,000 تومان

کودک با تخت

20,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,590,000 تومان

1 تخته

79,290,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Ela Excellence

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,890,000 تومان

1 تخته

87,990,000 تومان

کودک با تخت

23,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,790,000 تومان

1 تخته

82,010,000 تومان

کودک با تخت

25,490,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,490,000 تومان

1 تخته

83,890,000 تومان

کودک با تخت

25,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

80,790,000 تومان

1 تخته

143,390,000 تومان

کودک با تخت

33,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,400,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد .

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد .

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز ترک در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور