قیمت تور آنتالیا

Antalya tour price

برگزار نمی‌شود

پکیج قیمت تور آنتالیا

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

NET

2 تخته

19,390,000 تومان

1 تخته

22,790,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

ALL

2 تخته

21,390,000 تومان

1 تخته

26,790,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,790,000 تومان

1 تخته

39,690,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,790,000 تومان

1 تخته

35,090,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Towers

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,790,000 تومان

1 تخته

36,590,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Amon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,990,000 تومان

1 تخته

44,890,000 تومان

کودک با تخت

21,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,290,000 تومان

1 تخته

45,490,000 تومان

کودک با تخت

21,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,290,000 تومان

1 تخته

48,490,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,690,000 تومان

1 تخته

52,390,000 تومان

کودک با تخت

22,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Sealife Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,390,000 تومان

1 تخته

50,590,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,290,000 تومان

1 تخته

54,090,000 تومان

کودک با تخت

22,690,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Suites Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,390,000 تومان

1 تخته

53,890,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

FAMILY 4PAX

2 تخته

39,490,000 تومان

1 تخته

0 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Fame Residence Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,890,000 تومان

1 تخته

54,890,000 تومان

کودک با تخت

22,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Loxia Comfort Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,290,000 تومان

1 تخته

55,390,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,490,000 تومان

1 تخته

55,790,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Beach Side

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,890,000 تومان

1 تخته

56,190,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,190,000 تومان

1 تخته

69,290,000 تومان

کودک با تخت

23,690,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,490,000 تومان

1 تخته

59,190,000 تومان

کودک با تخت

23,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,490,000 تومان

1 تخته

59,190,000 تومان

کودک با تخت

23,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,890,000 تومان

1 تخته

68,000,000 تومان

کودک با تخت

23,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,290,000 تومان

1 تخته

62,490,000 تومان

کودک با تخت

23,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,990,000 تومان

1 تخته

71,390,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,590,000 تومان

1 تخته

78,890,000 تومان

کودک با تخت

24,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

RIVER SUITE

2 تخته

48,990,000 تومان

1 تخته

70,090,000 تومان

کودک با تخت

48,990,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Crystal Prestige Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,590,000 تومان

1 تخته

71,490,000 تومان

کودک با تخت

24,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Limra Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,590,000 تومان

1 تخته

71,490,000 تومان

کودک با تخت

24,690,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,990,000 تومان

1 تخته

70,890,000 تومان

کودک با تخت

31,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,490,000 تومان

1 تخته

72,190,000 تومان

کودک با تخت

25,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,790,000 تومان

1 تخته

75,200,000 تومان

کودک با تخت

25,590,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,890,000 تومان

1 تخته

73,890,000 تومان

کودک با تخت

53,890,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,390,000 تومان

1 تخته

79,390,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Arcadia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,490,000 تومان

1 تخته

79,490,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,790,000 تومان

1 تخته

79,990,000 تومان

کودک با تخت

26,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,990,000 تومان

1 تخته

88,990,000 تومان

کودک با تخت

35,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Rubi Platinum Spa Resort & Suites

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,390,000 تومان

1 تخته

81,690,000 تومان

کودک با تخت

34,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,390,000 تومان

1 تخته

82,990,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,790,000 تومان

1 تخته

83,190,000 تومان

کودک با تخت

27,190,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,290,000 تومان

1 تخته

84,490,000 تومان

کودک با تخت

26,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,490,000 تومان

1 تخته

87,590,000 تومان

کودک با تخت

27,190,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA VIEW

2 تخته

60,990,000 تومان

1 تخته

90,190,000 تومان

کودک با تخت

27,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,190,000 تومان

1 تخته

90,590,000 تومان

کودک با تخت

27,790,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,790,000 تومان

1 تخته

93,000,000 تومان

کودک با تخت

28,300,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DELUX

2 تخته

62,990,000 تومان

1 تخته

93,100,000 تومان

کودک با تخت

28,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Nirvana Cosmopolitan

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,990,000 تومان

1 تخته

93,490,000 تومان

کودک با تخت

28,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DLX SEA

2 تخته

64,690,000 تومان

1 تخته

95,990,000 تومان

کودک با تخت

28,900,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,190,000 تومان

1 تخته

97,090,000 تومان

کودک با تخت

29,290,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

69,490,000 تومان

1 تخته

104,590,000 تومان

کودک با تخت

30,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,290,000 تومان

1 تخته

109,090,000 تومان

کودک با تخت

30,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

80,990,000 تومان

1 تخته

123,090,000 تومان

کودک با تخت

45,490,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Kaya Palazzo

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

83,490,000 تومان

1 تخته

126,290,000 تومان

کودک با تخت

34,390,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

84,290,000 تومان

1 تخته

128,290,000 تومان

کودک با تخت

47,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

96,790,000 تومان

1 تخته

148,190,000 تومان

کودک با تخت

39,190,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

105,790,000 تومان

1 تخته

162,590,000 تومان

کودک با تخت

42,090,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

108,290,000 تومان

1 تخته

166,790,000 تومان

کودک با تخت

43,000,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

128,990,000 تومان

1 تخته

200,490,000 تومان

کودک با تخت

49,200,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

هتل

هتل Regnum Carya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

158,590,000 تومان

1 تخته

247,690,000 تومان

کودک با تخت

59,000,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

194,390,000 تومان

1 تخته

304,890,000 تومان

کودک با تخت

70,990,000 تومان

کودک بدون تخت

17,990,000 تومان

خدمات آژانس

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

راهنمای فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

هزینه بلیط نوزاد زیر 2 سال تماس 990.000 تومان میباشد.

هزینه تور برای کودک زیر 6 سال 17.990.000 تومان میباشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد قیمت تور آنتالیا در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور