قیمت تور آنتالیا

Antalya tour price

برگزار نمی‌شود

پکیج قیمت تور آنتالیا

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

22,970,000 تومان

1 تخته

28,830,000 تومان

کودک با تخت

20,040,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Himeros Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,060,000 تومان

1 تخته

34,640,000 تومان

کودک با تخت

20,910,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Rios Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,250,000 تومان

1 تخته

51,020,000 تومان

کودک با تخت

24,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,720,000 تومان

1 تخته

54,020,000 تومان

کودک با تخت

26,570,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,720,000 تومان

1 تخته

54,020,000 تومان

کودک با تخت

24,740,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,370,000 تومان

1 تخته

57,260,000 تومان

کودک با تخت

25,440,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Hedef Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,760,000 تومان

1 تخته

58,040,000 تومان

کودک با تخت

25,590,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Viking Star

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,100,000 تومان

1 تخته

62,720,000 تومان

کودک با تخت

26,530,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Saint Star

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,870,000 تومان

1 تخته

72,320,000 تومان

کودک با تخت

28,400,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Perre La Mer Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,170,000 تومان

1 تخته

72,860,000 تومان

کودک با تخت

28,560,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Amon

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,340,000 تومان

1 تخته

75,200,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Grand Mir Amor

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,120,000 تومان

1 تخته

76,760,000 تومان

کودک با تخت

29,340,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

GARDEN ROOM

2 تخته

47,900,000 تومان

1 تخته

78,320,000 تومان

کودک با تخت

29,650,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,900,000 تومان

1 تخته

78,320,000 تومان

کودک با تخت

29,650,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,630,000 تومان

1 تخته

83,780,000 تومان

کودک با تخت

30,740,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,800,000 تومان

1 تخته

86,120,000 تومان

کودک با تخت

31,210,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,310,000 تومان

1 تخته

93,140,000 تومان

کودک با تخت

32,610,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Amara Comfort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,480,000 تومان

1 تخته

95,480,000 تومان

کودک با تخت

33,080,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,480,000 تومان

1 تخته

95,480,000 تومان

کودک با تخت

33,080,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Alanya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,870,000 تومان

1 تخته

96,260,000 تومان

کودک با تخت

33,240,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Buket

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,260,000 تومان

1 تخته

97,040,000 تومان

کودک با تخت

33,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,820,000 تومان

1 تخته

100,160,000 تومان

کودک با تخت

34,020,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,820,000 تومان

1 تخته

100,160,000 تومان

کودک با تخت

34,020,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,210,000 تومان

1 تخته

100,940,000 تومان

کودک با تخت

34,170,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,770,000 تومان

1 تخته

104,060,000 تومان

کودک با تخت

34,800,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Greenwood Kemer

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,340,000 تومان

1 تخته

105,260,000 تومان

کودک با تخت

34,990,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD VILLAGE

2 تخته

61,550,000 تومان

1 تخته

105,620,000 تومان

کودک با تخت

35,110,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,330,000 تومان

1 تخته

107,180,000 تومان

کودک با تخت

35,420,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,330,000 تومان

1 تخته

107,180,000 تومان

کودک با تخت

35,420,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

63,890,000 تومان

1 تخته

110,300,000 تومان

کودک با تخت

36,040,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

64,280,000 تومان

1 تخته

111,080,000 تومان

کودک با تخت

36,200,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,450,000 تومان

1 تخته

113,420,000 تومان

کودک با تخت

36,670,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Crystal Family Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,450,000 تومان

1 تخته

113,420,000 تومان

کودک با تخت

36,670,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,840,000 تومان

1 تخته

114,200,000 تومان

کودک با تخت

36,820,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

PROMO ROOM

2 تخته

69,740,000 تومان

1 تخته

122,000,000 تومان

کودک با تخت

38,380,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,130,000 تومان

1 تخته

122,780,000 تومان

کودک با تخت

38,540,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Venezia Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

75,200,000 تومان

1 تخته

132,920,000 تومان

کودک با تخت

40,570,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

75,590,000 تومان

1 تخته

133,700,000 تومان

کودک با تخت

40,720,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

77,810,000 تومان

1 تخته

138,200,000 تومان

کودک با تخت

41,580,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

84,170,000 تومان

1 تخته

150,860,000 تومان

کودک با تخت

44,160,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

متن

2 تخته

84,170,000 تومان

1 تخته

150,860,000 تومان

کودک با تخت

44,160,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

85,130,000 تومان

1 تخته

152,840,000 تومان

کودک با تخت

44,500,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

85,340,000 تومان

1 تخته

153,200,000 تومان

کودک با تخت

44,620,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

91,580,000 تومان

1 تخته

165,680,000 تومان

کودک با تخت

47,120,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

92,360,000 تومان

1 تخته

167,240,000 تومان

کودک با تخت

47,430,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

96,260,000 تومان

1 تخته

175,040,000 تومان

کودک با تخت

48,990,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

100,160,000 تومان

1 تخته

182,840,000 تومان

کودک با تخت

50,550,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Titanic Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

104,060,000 تومان

1 تخته

190,640,000 تومان

کودک با تخت

52,110,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

104,840,000 تومان

1 تخته

192,200,000 تومان

کودک با تخت

52,420,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

106,010,000 تومان

1 تخته

194,540,000 تومان

کودک با تخت

52,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

107,180,000 تومان

1 تخته

196,880,000 تومان

کودک با تخت

53,360,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

127,460,000 تومان

1 تخته

237,440,000 تومان

کودک با تخت

61,470,000 تومان

کودک بدون تخت

15,900,000 تومان

خدمات آژانس

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

هزینه بلیط نوزاد زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد قیمت تور آنتالیا در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور