تور آنتالیا پرواز پگاسوس

Antalya tour, Turkish flight

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا پرواز پگاسوس

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

14,890,000 تومان

1 تخته

21,380,000 تومان

کودک با تخت

14,510,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Hedef Kelopatra Golden Sun

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

2 تخته

21,680,000 تومان

1 تخته

30,080,000 تومان

کودک با تخت

15,970,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

21,680,000 تومان

1 تخته

27,730,000 تومان

کودک با تخت

15,970,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Towers Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,020,000 تومان

1 تخته

28,400,000 تومان

کودک با تخت

15,970,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

23,700,000 تومان

1 تخته

31,090,000 تومان

کودک با تخت

16,640,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

23,700,000 تومان

1 تخته

29,080,000 تومان

کودک با تخت

16,640,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,040,000 تومان

1 تخته

29,410,000 تومان

کودک با تخت

16,640,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,180,000 تومان

1 تخته

32,920,000 تومان

کودک با تخت

16,700,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,370,000 تومان

1 تخته

32,440,000 تومان

کودک با تخت

16,640,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,720,000 تومان

1 تخته

36,130,000 تومان

کودک با تخت

17,320,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,060,000 تومان

1 تخته

36,800,000 تومان

کودک با تخت

17,650,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,080,000 تومان

1 تخته

40,160,000 تومان

کودک با تخت

18,320,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,920,000 تومان

1 تخته

42,090,000 تومان

کودک با تخت

18,070,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,420,000 تومان

1 تخته

44,200,000 تومان

کودک با تخت

18,660,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Liberty Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,090,000 تومان

1 تخته

43,680,000 تومان

کودک با تخت

18,660,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,430,000 تومان

1 تخته

46,210,000 تومان

کودک با تخت

19,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,760,000 تومان

1 تخته

44,870,000 تومان

کودک با تخت

19,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,440,000 تومان

1 تخته

49,570,000 تومان

کودک با تخت

33,440,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Melas Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,440,000 تومان

1 تخته

47,560,000 تومان

کودک با تخت

19,330,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,120,000 تومان

1 تخته

48,900,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Club Hoel Sera

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,450,000 تومان

1 تخته

51,590,000 تومان

کودک با تخت

19,670,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,450,000 تومان

1 تخته

55,620,000 تومان

کودک با تخت

19,670,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Beldibi

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,470,000 تومان

1 تخته

55,280,000 تومان

کودک با تخت

20,340,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,800,000 تومان

1 تخته

57,970,000 تومان

کودک با تخت

20,340,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,480,000 تومان

1 تخته

54,610,000 تومان

کودک با تخت

20,680,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,820,000 تومان

1 تخته

56,960,000 تومان

کودک با تخت

21,010,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,820,000 تومان

1 تخته

59,320,000 تومان

کودک با تخت

21,010,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,820,000 تومان

1 تخته

56,960,000 تومان

کودک با تخت

21,010,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,490,000 تومان

1 تخته

57,970,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,490,000 تومان

1 تخته

57,970,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Holiday

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,510,000 تومان

1 تخته

61,330,000 تومان

کودک با تخت

22,020,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Segnius

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,510,000 تومان

1 تخته

61,330,000 تومان

کودک با تخت

22,020,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,520,000 تومان

1 تخته

64,690,000 تومان

کودک با تخت

22,360,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,540,000 تومان

1 تخته

68,390,000 تومان

کودک با تخت

23,030,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,210,000 تومان

1 تخته

72,760,000 تومان

کودک با تخت

23,360,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,280,000 تومان

1 تخته

84,850,000 تومان

کودک با تخت

26,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,960,000 تومان

1 تخته

91,910,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Ela Excellence

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,300,000 تومان

1 تخته

101,320,000 تومان

کودک با تخت

26,720,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

84,850,000 تومان

1 تخته

142,310,000 تومان

کودک با تخت

34,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

نرخ نوزاد زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز پگاسوس در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور