تور آنتالیا پرواز پگاسوس

Antalya tour, Turkish flight

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا پرواز پگاسوس

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

net

2 تخته

12,190,000 تومان

1 تخته

15,090,000 تومان

کودک با تخت

9,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Alexius Beach Hotel

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

14,490,000 تومان

1 تخته

18,290,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

15,090,000 تومان

1 تخته

20,890,000 تومان

کودک با تخت

11,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

16,690,000 تومان

1 تخته

21,290,000 تومان

کودک با تخت

11,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

4 pax

2 تخته

18,490,000 تومان

1 تخته

0 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

18,690,000 تومان

1 تخته

23,790,000 تومان

کودک با تخت

12,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

19,190,000 تومان

1 تخته

25,190,000 تومان

کودک با تخت

12,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

19,490,000 تومان

1 تخته

26,490,000 تومان

کودک با تخت

12,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Megasaray Westbeach Antalya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

20,190,000 تومان

1 تخته

26,690,000 تومان

کودک با تخت

12,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

20,190,000 تومان

1 تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

12,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

20,390,000 تومان

1 تخته

28,090,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Limak Limra Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

20,490,000 تومان

1 تخته

27,190,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

20,490,000 تومان

1 تخته

27,190,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Limak Arcadia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

21,090,000 تومان

1 تخته

27,990,000 تومان

کودک با تخت

12,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

21,190,000 تومان

1 تخته

28,090,000 تومان

کودک با تخت

12,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,590,000 تومان

هتل

هتل Mirage Park

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,190,000 تومان

1 تخته

29,790,000 تومان

کودک با تخت

13,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,690,000 تومان

1 تخته

30,790,000 تومان

کودک با تخت

13,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Titanic Beach Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

23,090,000 تومان

1 تخته

31,590,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

23,190,000 تومان

1 تخته

31,690,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

23,390,000 تومان

1 تخته

31,890,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Kaya Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

23,990,000 تومان

1 تخته

32,690,000 تومان

کودک با تخت

13,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

23,990,000 تومان

1 تخته

32,690,000 تومان

کودک با تخت

13,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Concorde Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,090,000 تومان

1 تخته

32,390,000 تومان

کودک با تخت

14,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

24,090,000 تومان

1 تخته

32,890,000 تومان

کودک با تخت

14,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

24,490,000 تومان

1 تخته

33,690,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,690,000 تومان

1 تخته

32,290,000 تومان

کودک با تخت

14,190,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Trendy Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,090,000 تومان

1 تخته

34,490,000 تومان

کودک با تخت

14,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Sueno Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,190,000 تومان

1 تخته

34,590,000 تومان

کودک با تخت

14,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

25,590,000 تومان

1 تخته

35,490,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

26,190,000 تومان

1 تخته

36,390,000 تومان

کودک با تخت

14,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Bellis Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

27,190,000 تومان

1 تخته

44,490,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

27,890,000 تومان

1 تخته

39,190,000 تومان

کودک با تخت

15,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Swandor Topkapi Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,690,000 تومان

1 تخته

43,890,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

29,190,000 تومان

1 تخته

41,090,000 تومان

کودک با تخت

18,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

31,190,000 تومان

1 تخته

43,190,000 تومان

کودک با تخت

15,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Nirvana Cosmopolitan

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

31,690,000 تومان

1 تخته

45,490,000 تومان

کودک با تخت

16,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Royal Segnius

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

33,390,000 تومان

1 تخته

48,000,000 تومان

کودک با تخت

17,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

34,190,000 تومان

1 تخته

49,390,000 تومان

کودک با تخت

17,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

34,190,000 تومان

1 تخته

49,090,000 تومان

کودک با تخت

17,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

34,390,000 تومان

1 تخته

49,390,000 تومان

کودک با تخت

17,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Kaya Palazzo

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

37,690,000 تومان

1 تخته

54,490,000 تومان

کودک با تخت

18,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

BB با صبحانه

آبگرم

2 تخته

39,490,000 تومان

1 تخته

56,390,000 تومان

کودک با تخت

20,390,000 تومان

کودک بدون تخت

10,290,000 تومان

هتل

هتل Cullinan Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

42,190,000 تومان

1 تخته

61,390,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

45,690,000 تومان

1 تخته

67,890,000 تومان

کودک با تخت

21,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

47,190,000 تومان

1 تخته

70,290,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Regnum Carya

پنج ستاره

BB با صبحانه

آبگرم

2 تخته

57,190,000 تومان

1 تخته

86,090,000 تومان

کودک با تخت

25,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort - Kids Concept

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

61,490,000 تومان

1 تخته

93,290,000 تومان

کودک با تخت

26,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

هزینه بلیط نوزاد زیر 2 سال تماس 990.000 تومان میباشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز پگاسوس در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور