تور آنتالیا پرواز پگاسوس

Antalya tour, Turkish flight

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا پرواز پگاسوس

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

NET

2 تخته

22,890,000 تومان

1 تخته

26,290,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

ALL

2 تخته

24,890,000 تومان

1 تخته

30,290,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,290,000 تومان

1 تخته

38,590,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,290,000 تومان

1 تخته

43,190,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Towers

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,690,000 تومان

1 تخته

42,290,000 تومان

کودک با تخت

23,790,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Amon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,490,000 تومان

1 تخته

48,390,000 تومان

کودک با تخت

25,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,990,000 تومان

1 تخته

59,390,000 تومان

کودک با تخت

26,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Sealife Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,490,000 تومان

1 تخته

57,990,000 تومان

کودک با تخت

27,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,890,000 تومان

1 تخته

58,690,000 تومان

کودک با تخت

27,200,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,990,000 تومان

1 تخته

61,090,000 تومان

کودک با تخت

27,200,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

FAMILY 4PAX

2 تخته

45,790,000 تومان

1 تخته

0 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,990,000 تومان

1 تخته

61,790,000 تومان

کودک با تخت

27,790,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,690,000 تومان

1 تخته

63,190,000 تومان

کودک با تخت

28,190,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,690,000 تومان

1 تخته

63,190,000 تومان

کودک با تخت

28,190,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,990,000 تومان

1 تخته

63,690,000 تومان

کودک با تخت

28,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,990,000 تومان

1 تخته

74,400,000 تومان

کودک با تخت

28,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,990,000 تومان

1 تخته

63,690,000 تومان

کودک با تخت

28,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Loxia Comfort Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,890,000 تومان

1 تخته

64,990,000 تومان

کودک با تخت

28,490,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Beach Side

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,990,000 تومان

1 تخته

69,490,000 تومان

کودک با تخت

28,790,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,390,000 تومان

1 تخته

85,090,000 تومان

کودک با تخت

30,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,190,000 تومان

1 تخته

81,890,000 تومان

کودک با تخت

30,690,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,790,000 تومان

1 تخته

83,000,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,890,000 تومان

1 تخته

77,800,000 تومان

کودک با تخت

31,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

RIVER SUITE

2 تخته

56,390,000 تومان

1 تخته

78,590,000 تومان

کودک با تخت

56,390,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,890,000 تومان

1 تخته

79,290,000 تومان

کودک با تخت

31,490,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,690,000 تومان

1 تخته

81,590,000 تومان

کودک با تخت

38,490,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Limra Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,190,000 تومان

1 تخته

87,790,000 تومان

کودک با تخت

33,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Rubi Platinum Spa Resort & Suites

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,890,000 تومان

1 تخته

88,190,000 تومان

کودک با تخت

40,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

64,590,000 تومان

1 تخته

91,590,000 تومان

کودک با تخت

34,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Limak Arcadia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

64,590,000 تومان

1 تخته

91,590,000 تومان

کودک با تخت

34,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Prestige Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,290,000 تومان

1 تخته

94,400,000 تومان

کودک با تخت

34,690,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,490,000 تومان

1 تخته

94,590,000 تومان

کودک با تخت

34,690,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,690,000 تومان

1 تخته

95,190,000 تومان

کودک با تخت

34,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Santai Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

67,490,000 تومان

1 تخته

105,690,000 تومان

کودک با تخت

34,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

69,290,000 تومان

1 تخته

99,090,000 تومان

کودک با تخت

35,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,290,000 تومان

1 تخته

100,590,000 تومان

کودک با تخت

35,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,490,000 تومان

1 تخته

95,790,000 تومان

کودک با تخت

70,490,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

71,290,000 تومان

1 تخته

101,490,000 تومان

کودک با تخت

35,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

71,890,000 تومان

1 تخته

103,400,000 تومان

کودک با تخت

36,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

71,990,000 تومان

1 تخته

103,290,000 تومان

کودک با تخت

36,400,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA VIEW

2 تخته

73,990,000 تومان

1 تخته

106,390,000 تومان

کودک با تخت

36,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DELUX

2 تخته

75,590,000 تومان

1 تخته

109,090,000 تومان

کودک با تخت

37,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Beach Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA SIDE

2 تخته

76,590,000 تومان

1 تخته

110,890,000 تومان

کودک با تخت

38,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DLX SEA

2 تخته

77,490,000 تومان

1 تخته

111,990,000 تومان

کودک با تخت

38,190,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

80,790,000 تومان

1 تخته

117,590,000 تومان

کودک با تخت

39,490,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

87,590,000 تومان

1 تخته

128,390,000 تومان

کودک با تخت

41,790,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

87,890,000 تومان

1 تخته

128,990,000 تومان

کودک با تخت

41,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

89,490,000 تومان

1 تخته

131,590,000 تومان

کودک با تخت

53,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

92,790,000 تومان

1 تخته

136,790,000 تومان

کودک با تخت

55,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

96,790,000 تومان

1 تخته

143,100,000 تومان

کودک با تخت

44,790,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Kaya Palazzo

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

97,290,000 تومان

1 تخته

143,590,000 تومان

کودک با تخت

44,790,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

100,290,000 تومان

1 تخته

149,790,000 تومان

کودک با تخت

45,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

119,590,000 تومان

1 تخته

179,590,000 تومان

کودک با تخت

52,390,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

128,990,000 تومان

1 تخته

194,690,000 تومان

کودک با تخت

55,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

144,590,000 تومان

1 تخته

219,590,000 تومان

کودک با تخت

60,790,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Regnum Carya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

185,390,000 تومان

1 تخته

284,890,000 تومان

کودک با تخت

74,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

215,490,000 تومان

1 تخته

333,090,000 تومان

کودک با تخت

84,390,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

هزینه بلیط نوزاد زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

هزینه تور برای کودک زیر 6 سال 18.990.000 تومان میباشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز پگاسوس در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور