تور آنتالیا پرواز پگاسوس

Antalya tour, Turkish flight

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا پرواز پگاسوس

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

21,320,000 تومان

1 تخته

25,940,000 تومان

کودک با تخت

18,090,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,790,000 تومان

1 تخته

33,880,000 تومان

کودک با تخت

20,700,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,180,000 تومان

1 تخته

34,500,000 تومان

کودک با تخت

20,810,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,720,000 تومان

1 تخته

43,090,000 تومان

کودک با تخت

25,680,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Mir Amor

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,560,000 تومان

1 تخته

42,650,000 تومان

کودک با تخت

21,860,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Armas Kaplan Paradise

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

GARDEN ROOM

2 تخته

31,980,000 تومان

1 تخته

40,550,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Alan Xafira Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,980,000 تومان

1 تخته

40,550,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,400,000 تومان

1 تخته

41,220,000 تومان

کودک با تخت

22,110,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,820,000 تومان

1 تخته

41,900,000 تومان

کودک با تخت

22,240,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل L Oceanica Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,820,000 تومان

1 تخته

43,410,000 تومان

کودک با تخت

22,240,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,660,000 تومان

1 تخته

46,430,000 تومان

کودک با تخت

22,490,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,660,000 تومان

1 تخته

46,430,000 تومان

کودک با تخت

22,490,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Catamaran

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,340,000 تومان

1 تخته

48,460,000 تومان

کودک با تخت

22,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Amon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,440,000 تومان

1 تخته

57,180,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,440,000 تومان

1 تخته

53,240,000 تومان

کودک با تخت

23,630,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,440,000 تومان

1 تخته

51,260,000 تومان

کودک با تخت

23,630,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Wind Of Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,860,000 تومان

1 تخته

53,990,000 تومان

کودک با تخت

23,750,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,860,000 تومان

1 تخته

51,980,000 تومان

کودک با تخت

23,750,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,700,000 تومان

1 تخته

53,400,000 تومان

کودک با تخت

24,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,120,000 تومان

1 تخته

51,980,000 تومان

کودک با تخت

24,130,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Queens Park Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,960,000 تومان

1 تخته

55,550,000 تومان

کودک با تخت

24,380,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,640,000 تومان

1 تخته

58,400,000 تومان

کودک با تخت

24,890,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,060,000 تومان

1 تخته

59,120,000 تومان

کودک با تخت

25,010,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

PRPMO ROOM

2 تخته

42,480,000 تومان

1 تخته

59,830,000 تومان

کودک با تخت

25,140,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,900,000 تومان

1 تخته

60,540,000 تومان

کودک با تخت

25,260,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Corendon Playa Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,000,000 تومان

1 تخته

64,110,000 تومان

کودک با تخت

25,890,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,420,000 تومان

1 تخته

64,290,000 تومان

کودک با تخت

28,310,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,840,000 تومان

1 تخته

65,540,000 تومان

کودک با تخت

26,150,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,680,000 تومان

1 تخته

66,970,000 تومان

کودک با تخت

26,400,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Venezia Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,680,000 تومان

1 تخته

66,970,000 تومان

کودک با تخت

26,400,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,100,000 تومان

1 تخته

67,690,000 تومان

کودک با تخت

26,520,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Family Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,100,000 تومان

1 تخته

67,680,000 تومان

کودک با تخت

26,520,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Arcadia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,520,000 تومان

1 تخته

68,400,000 تومان

کودک با تخت

26,650,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,940,000 تومان

1 تخته

69,110,000 تومان

کودک با تخت

26,780,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Dreams Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,350,000 تومان

1 تخته

69,830,000 تومان

کودک با تخت

27,010,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,880,000 تومان

1 تخته

74,110,000 تومان

کودک با تخت

27,660,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

RIVER SIDE

2 تخته

51,300,000 تومان

1 تخته

74,820,000 تومان

کودک با تخت

51,300,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,530,000 تومان

1 تخته

71,470,000 تومان

کودک با تخت

28,420,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Melas Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,820,000 تومان

1 تخته

79,110,000 تومان

کودک با تخت

28,540,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Swandor Topkapi Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,660,000 تومان

1 تخته

80,540,000 تومان

کودک با تخت

28,290,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,080,000 تومان

1 تخته

81,250,000 تومان

کودک با تخت

28,920,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,500,000 تومان

1 تخته

85,740,000 تومان

کودک با تخت

29,040,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,500,000 تومان

1 تخته

81,960,000 تومان

کودک با تخت

29,040,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Liberty Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,760,000 تومان

1 تخته

84,110,000 تومان

کودک با تخت

29,420,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,600,000 تومان

1 تخته

81,540,000 تومان

کودک با تخت

29,670,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,860,000 تومان

1 تخته

87,680,000 تومان

کودک با تخت

30,050,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود

2 تخته

59,700,000 تومان

1 تخته

89,100,000 تومان

کودک با تخت

30,300,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,330,000 تومان

1 تخته

91,910,000 تومان

کودک با تخت

30,760,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,380,000 تومان

1 تخته

87,590,000 تومان

کودک با تخت

33,560,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,800,000 تومان

1 تخته

92,670,000 تومان

کودک با تخت

30,930,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,000,000 تومان

1 تخته

99,810,000 تومان

کودک با تخت

32,190,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

68,940,000 تومان

1 تخته

104,810,000 تومان

کودک با تخت

33,080,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,200,000 تومان

1 تخته

106,950,000 تومان

کودک با تخت

33,450,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,200,000 تومان

1 تخته

96,450,000 تومان

کودک با تخت

33,450,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,620,000 تومان

1 تخته

107,670,000 تومان

کودک با تخت

33,580,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Nirvana Cosmopolitan

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

75,490,000 تومان

1 تخته

116,690,000 تومان

کودک با تخت

34,340,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

87,260,000 تومان

1 تخته

136,660,000 تومان

کودک با تخت

51,980,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

88,100,000 تومان

1 تخته

138,080,000 تومان

کودک با تخت

52,400,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

91,200,000 تومان

1 تخته

127,950,000 تومان

کودک با تخت

39,750,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

96,240,000 تومان

1 تخته

159,080,000 تومان

کودک با تخت

41,270,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

112,620,000 تومان

1 تخته

179,790,000 تومان

کودک با تخت

48,890,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

164,280,000 تومان

1 تخته

252,230,000 تومان

کودک با تخت

61,680,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز پگاسوس در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور