آفر تور آنتالیا نوروز

Antalya, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج آفر تور آنتالیا نوروز

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

24,650,000 تومان

1 تخته

29,090,000 تومان

کودک با تخت

21,690,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,650,000 تومان

1 تخته

39,890,000 تومان

کودک با تخت

26,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Jura Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,050,000 تومان

1 تخته

43,690,000 تومان

کودک با تخت

27,190,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,450,000 تومان

1 تخته

44,390,000 تومان

کودک با تخت

27,290,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Amon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,150,000 تومان

1 تخته

51,090,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,150,000 تومان

1 تخته

60,590,000 تومان

کودک با تخت

30,890,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Transatlantic Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,350,000 تومان

1 تخته

47,490,000 تومان

کودک با تخت

27,890,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,150,000 تومان

1 تخته

48,690,000 تومان

کودک با تخت

29,090,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,350,000 تومان

1 تخته

48,490,000 تومان

کودک با تخت

28,890,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,350,000 تومان

1 تخته

50,590,000 تومان

کودک با تخت

28,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,350,000 تومان

1 تخته

50,590,000 تومان

کودک با تخت

28,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,350,000 تومان

1 تخته

50,590,000 تومان

کودک با تخت

28,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,350,000 تومان

1 تخته

50,590,000 تومان

کودک با تخت

28,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,750,000 تومان

1 تخته

52,290,000 تومان

کودک با تخت

29,590,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,550,000 تومان

1 تخته

53,490,000 تومان

کودک با تخت

29,790,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Limra Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,550,000 تومان

1 تخته

51,690,000 تومان

کودک با تخت

29,790,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,950,000 تومان

1 تخته

54,190,000 تومان

کودک با تخت

29,990,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Suites Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,350,000 تومان

1 تخته

54,790,000 تومان

کودک با تخت

30,090,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Haydarpasha Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,150,000 تومان

1 تخته

57,690,000 تومان

کودک با تخت

30,590,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Aqua World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,350,000 تومان

1 تخته

57,990,000 تومان

کودک با تخت

30,690,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Diamond Premium

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,150,000 تومان

1 تخته

59,190,000 تومان

کودک با تخت

30,890,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Akka Alinda

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,150,000 تومان

1 تخته

59,190,000 تومان

کودک با تخت

30,890,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,350,000 تومان

1 تخته

61,190,000 تومان

کودک با تخت

31,290,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,050,000 تومان

1 تخته

62,390,000 تومان

کودک با تخت

31,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Arcadia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,050,000 تومان

1 تخته

62,390,000 تومان

کودک با تخت

31,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Melas Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,850,000 تومان

1 تخته

63,690,000 تومان

کودک با تخت

31,690,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,850,000 تومان

1 تخته

63,690,000 تومان

کودک با تخت

31,690,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,850,000 تومان

1 تخته

66,790,000 تومان

کودک با تخت

32,290,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Liberty Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,050,000 تومان

1 تخته

66,590,000 تومان

کودک با تخت

33,090,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Santai Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,250,000 تومان

1 تخته

67,490,000 تومان

کودک با تخت

32,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,050,000 تومان

1 تخته

68,690,000 تومان

کودک با تخت

32,690,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Dobedan Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,050,000 تومان

1 تخته

70,890,000 تومان

کودک با تخت

32,290,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Bellis Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,850,000 تومان

1 تخته

70,990,000 تومان

کودک با تخت

33,890,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,050,000 تومان

1 تخته

72,490,000 تومان

کودک با تخت

32,590,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,250,000 تومان

1 تخته

71,590,000 تومان

کودک با تخت

33,990,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA SIDE

2 تخته

55,850,000 تومان

1 تخته

75,490,000 تومان

کودک با تخت

33,090,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,150,000 تومان

1 تخته

75,890,000 تومان

کودک با تخت

35,290,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA VIEW

2 تخته

57,750,000 تومان

1 تخته

78,390,000 تومان

کودک با تخت

33,690,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,950,000 تومان

1 تخته

79,190,000 تومان

کودک با تخت

35,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,950,000 تومان

1 تخته

79,190,000 تومان

کودک با تخت

35,490,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,750,000 تومان

1 تخته

80,490,000 تومان

کودک با تخت

35,690,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,150,000 تومان

1 تخته

82,290,000 تومان

کودک با تخت

34,390,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,950,000 تومان

1 تخته

82,390,000 تومان

کودک با تخت

36,090,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SIDE SEA

2 تخته

61,350,000 تومان

1 تخته

84,190,000 تومان

کودک با تخت

34,790,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA VIEW

2 تخته

62,150,000 تومان

1 تخته

85,490,000 تومان

کودک با تخت

34,990,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,550,000 تومان

1 تخته

86,090,000 تومان

کودک با تخت

35,090,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA VIEW

2 تخته

64,550,000 تومان

1 تخته

89,290,000 تومان

کودک با تخت

35,690,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DELUX

2 تخته

66,450,000 تومان

1 تخته

92,390,000 تومان

کودک با تخت

36,290,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

66,850,000 تومان

1 تخته

93,090,000 تومان

کودک با تخت

45,190,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA DELUX

2 تخته

68,450,000 تومان

1 تخته

95,590,000 تومان

کودک با تخت

36,890,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

68,850,000 تومان

1 تخته

93,790,000 تومان

کودک با تخت

39,390,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

73,450,000 تومان

1 تخته

102,690,000 تومان

کودک با تخت

39,390,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

84,750,000 تومان

1 تخته

120,390,000 تومان

کودک با تخت

43,190,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

هتل

هتل Regnum Carya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

90,650,000 تومان

1 تخته

129,890,000 تومان

کودک با تخت

44,990,000 تومان

کودک بدون تخت

22,990,000 تومان

خدمات آژانس

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

هزینه بلیط نوزاد زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

هزینه تور برای کودک زیر 6 سال 22.990.000 می‌باشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

هتل های گارانتی دارای استخر آب گرم روباز و سورپرایز ویژه نوروزی می باشد

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد آفر تور آنتالیا نوروز در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور