تور آنتالیا 7 روز

Antalya, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا 7 روز

هتل

هتل Melodi

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

15,390,000 تومان

1 تخته

19,960,000 تومان

کودک با تخت

15,390,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

18,650,000 تومان

1 تخته

22,550,000 تومان

کودک با تخت

16,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Himeros Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

18,660,000 تومان

1 تخته

21,900,000 تومان

کودک با تخت

16,390,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Rios Beach

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

20,930,000 تومان

1 تخته

26,110,000 تومان

کودک با تخت

17,370,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Hedef Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,770,000 تومان

1 تخته

28,920,000 تومان

کودک با تخت

18,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Royal Towers Kemer

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

23,190,000 تومان

1 تخته

29,350,000 تومان

کودک با تخت

18,340,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Royal Towers Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,170,000 تومان

1 تخته

30,970,000 تومان

کودک با تخت

18,660,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Grand Mir Amor

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,170,000 تومان

1 تخته

30,970,000 تومان

کودک با تخت

18,660,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,250,000 تومان

1 تخته

33,650,000 تومان

کودک با تخت

18,590,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,440,000 تومان

1 تخته

34,860,000 تومان

کودک با تخت

19,630,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Club Jovia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,750,000 تومان

1 تخته

36,350,000 تومان

کودک با تخت

19,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Perre La Mer Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,090,000 تومان

1 تخته

39,390,000 تومان

کودک با تخت

19,960,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Xafira Deluxe Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,210,000 تومان

1 تخته

36,130,000 تومان

کودک با تخت

21,940,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Transatlantic Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,680,000 تومان

1 تخته

44,580,000 تومان

کودک با تخت

20,930,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Buket

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,890,000 تومان

1 تخته

40,260,000 تومان

کودک با تخت

21,150,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,990,000 تومان

1 تخته

40,690,000 تومان

کودک با تخت

20,930,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Armas Gul Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,990,000 تومان

1 تخته

42,310,000 تومان

کودک با تخت

20,930,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,330,000 تومان

1 تخته

41,340,000 تومان

کودک با تخت

21,250,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Queen's Park Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,650,000 تومان

1 تخته

41,990,000 تومان

کودک با تخت

21,250,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Vikingen Infinity

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,870,000 تومان

1 تخته

41,880,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Daima Biz

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,970,000 تومان

1 تخته

42,310,000 تومان

کودک با تخت

21,250,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Alanya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,840,000 تومان

1 تخته

45,120,000 تومان

کودک با تخت

22,120,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Loxia Comfort Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,860,000 تومان

1 تخته

51,060,000 تومان

کودک با تخت

22,870,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Imperial Sunland

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

34,920,000 تومان

1 تخته

49,440,000 تومان

کودک با تخت

24,030,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Amon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,240,000 تومان

1 تخته

46,140,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Sueno Beach Side

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,390,000 تومان

1 تخته

49,290,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,570,000 تومان

1 تخته

50,430,000 تومان

کودک با تخت

24,690,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,570,000 تومان

1 تخته

50,430,000 تومان

کودک با تخت

24,690,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,570,000 تومان

1 تخته

48,450,000 تومان

کودک با تخت

24,690,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,570,000 تومان

1 تخته

50,430,000 تومان

کودک با تخت

24,690,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Mukarnas

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,790,000 تومان

1 تخته

52,630,000 تومان

کودک با تخت

25,240,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,890,000 تومان

1 تخته

57,030,000 تومان

کودک با تخت

25,020,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,230,000 تومان

1 تخته

51,750,000 تومان

کودک با تخت

25,020,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Suites Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,170,000 تومان

1 تخته

53,170,000 تومان

کودک با تخت

25,320,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Transatlantik Hotel & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,220,000 تومان

1 تخته

55,380,000 تومان

کودک با تخت

25,350,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Kemer

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,220,000 تومان

1 تخته

59,670,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Wind Of Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,790,000 تومان

1 تخته

54,390,000 تومان

کودک با تخت

25,680,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,880,000 تومان

1 تخته

54,390,000 تومان

کودک با تخت

25,680,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Amara Luxury

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,690,000 تومان

1 تخته

55,920,000 تومان

کودک با تخت

25,930,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,530,000 تومان

1 تخته

59,670,000 تومان

کودک با تخت

26,340,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,340,000 تومان

1 تخته

60,130,000 تومان

کودک با تخت

25,470,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Crystal Prestige Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,170,000 تومان

1 تخته

69,570,000 تومان

کودک با تخت

27,290,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Crystal Water World

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,490,000 تومان

1 تخته

70,230,000 تومان

کودک با تخت

27,660,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,830,000 تومان

1 تخته

62,970,000 تومان

کودک با تخت

27,660,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Crystal Centro

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,150,000 تومان

1 تخته

73,530,000 تومان

کودک با تخت

28,320,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,850,000 تومان

1 تخته

72,770,000 تومان

کودک با تخت

27,730,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,170,000 تومان

1 تخته

79,570,000 تومان

کودک با تخت

27,730,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Dreams Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,750,000 تومان

1 تخته

70,850,000 تومان

کودک با تخت

27,950,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Club Hoel Sera

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,450,000 تومان

1 تخته

73,860,000 تومان

کودک با تخت

29,640,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Amara Premier Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,780,000 تومان

1 تخته

71,220,000 تومان

کودک با تخت

29,640,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Liberty Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,790,000 تومان

1 تخته

72,770,000 تومان

کودک با تخت

28,380,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,790,000 تومان

1 تخته

72,770,000 تومان

کودک با تخت

28,380,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Ic Santai Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,110,000 تومان

1 تخته

71,880,000 تومان

کودک با تخت

29,970,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Baia Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,110,000 تومان

1 تخته

75,180,000 تومان

کودک با تخت

29,970,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Fame Residence Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,120,000 تومان

1 تخته

80,220,000 تومان

کودک با تخت

28,710,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,120,000 تومان

1 تخته

76,660,000 تومان

کودک با تخت

28,710,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Long Beach Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,290,000 تومان

1 تخته

75,070,000 تومان

کودک با تخت

30,190,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,410,000 تومان

1 تخته

78,930,000 تومان

کودک با تخت

50,410,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Miracle Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,410,000 تومان

1 تخته

78,930,000 تومان

کودک با تخت

29,030,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,060,000 تومان

1 تخته

76,660,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,950,000 تومان

1 تخته

78,050,000 تومان

کودک با تخت

29,750,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Rubi Platinum Spa Resort & Suites

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,570,000 تومان

1 تخته

74,930,000 تومان

کودک با تخت

30,220,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,680,000 تومان

1 تخته

79,250,000 تومان

کودک با تخت

29,990,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,650,000 تومان

1 تخته

80,870,000 تومان

کودک با تخت

30,330,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

LAND

2 تخته

56,590,000 تومان

1 تخته

81,890,000 تومان

کودک با تخت

23,600,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA

2 تخته

57,990,000 تومان

1 تخته

84,290,000 تومان

کودک با تخت

23,990,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,510,000 تومان

1 تخته

89,290,000 تومان

کودک با تخت

32,270,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,840,000 تومان

1 تخته

89,940,000 تومان

کودک با تخت

32,590,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,160,000 تومان

1 تخته

99,340,000 تومان

کودک با تخت

32,590,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Royal Holiday

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,080,000 تومان

1 تخته

95,450,000 تومان

کودک با تخت

33,890,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Royal Segnius

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,080,000 تومان

1 تخته

95,450,000 تومان

کودک با تخت

33,890,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DLX

2 تخته

62,790,000 تومان

1 تخته

90,500,000 تومان

کودک با تخت

26,690,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Nirvana Cosmopolitan

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

64,350,000 تومان

1 تخته

104,190,000 تومان

کودک با تخت

34,860,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DLX SEA

2 تخته

64,490,000 تومان

1 تخته

93,190,000 تومان

کودک با تخت

27,090,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Adam & Eve - Adult Only

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

67,150,000 تومان

1 تخته

103,440,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

67,250,000 تومان

1 تخته

104,150,000 تومان

کودک با تخت

35,750,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

69,850,000 تومان

1 تخته

108,410,000 تومان

کودک با تخت

36,810,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

70,250,000 تومان

1 تخته

109,250,000 تومان

کودک با تخت

36,950,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Kaya Palazzo

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

75,360,000 تومان

1 تخته

123,960,000 تومان

کودک با تخت

39,070,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

78,890,000 تومان

1 تخته

125,580,000 تومان

کودک با تخت

41,020,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

79,570,000 تومان

1 تخته

124,930,000 تومان

کودک با تخت

40,690,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

93,830,000 تومان

1 تخته

157,330,000 تومان

کودک با تخت

46,530,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

118,450,000 تومان

1 تخته

201,390,000 تومان

کودک با تخت

56,250,000 تومان

کودک بدون تخت

14,490,000 تومان

خدمات آژانس

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

نرخ نوزاد زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.

هزینه کودک 6 تا 12 سال 16.490.000 تومان می باشد

کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا 7 روز در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور