تور آنتالیا نوروز پرواز مستقیم

Antalya, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا نوروز پرواز مستقیم

هتل

هتل Lara Palace

سه ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

net

2 تخته

18,790,000 تومان

1 تخته

22,090,000 تومان

کودک با تخت

17,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Beldibi Beach Kemer

چهار ستاره

BB با صبحانه

net

2 تخته

19,490,000 تومان

1 تخته

22,990,000 تومان

کودک با تخت

17,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Alexius Beach Hotel

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

20,790,000 تومان

1 تخته

25,090,000 تومان

کودک با تخت

17,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

21,490,000 تومان

1 تخته

26,190,000 تومان

کودک با تخت

17,490,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,990,000 تومان

1 تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

17,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Viking Star

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD

2 تخته

24,290,000 تومان

1 تخته

30,890,000 تومان

کودک با تخت

17,690,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Nazar Beach

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,490,000 تومان

1 تخته

31,290,000 تومان

کودک با تخت

17,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Imperial Turkiz Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,990,000 تومان

1 تخته

33,890,000 تومان

کودک با تخت

18,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,590,000 تومان

1 تخته

35,590,000 تومان

کودک با تخت

17,490,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,490,000 تومان

1 تخته

36,390,000 تومان

کودک با تخت

18,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,790,000 تومان

1 تخته

36,900,000 تومان

کودک با تخت

18,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Innvista Belek

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,790,000 تومان

1 تخته

36,900,000 تومان

کودک با تخت

18,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,990,000 تومان

1 تخته

36,990,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,290,000 تومان

1 تخته

37,400,000 تومان

کودک با تخت

18,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Megasaray Westbeach Antalya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,790,000 تومان

1 تخته

38,590,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Club Mega Saray

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم/CLUB ROOM

2 تخته

28,790,000 تومان

1 تخته

38,590,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Suites Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,990,000 تومان

1 تخته

38,990,000 تومان

کودک با تخت

19,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Club Hoel Sera

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم/CLUB ROOM

2 تخته

30,390,000 تومان

1 تخته

41,190,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Limra Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,490,000 تومان

1 تخته

41,090,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Akka Antedon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,490,000 تومان

1 تخته

41,490,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Akka Alinda

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

MAIN

2 تخته

30,790,000 تومان

1 تخته

42,000,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Arcadia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,990,000 تومان

1 تخته

41,990,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Mirage Park

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,990,000 تومان

1 تخته

41,990,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Bellis Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,490,000 تومان

1 تخته

44,390,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,690,000 تومان

1 تخته

40,690,000 تومان

کودک با تخت

19,490,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Club Hoel Sera

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,690,000 تومان

1 تخته

43,590,000 تومان

کودک با تخت

20,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,590,000 تومان

1 تخته

45,090,000 تومان

کودک با تخت

20,490,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,990,000 تومان

1 تخته

45,090,000 تومان

کودک با تخت

20,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Swandor Topkapi Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

4 PAX

2 تخته

32,990,000 تومان

1 تخته

0 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,490,000 تومان

1 تخته

46,590,000 تومان

کودک با تخت

20,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,990,000 تومان

1 تخته

47,090,000 تومان

کودک با تخت

20,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Beldibi

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

34,990,000 تومان

1 تخته

49,190,000 تومان

کودک با تخت

21,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,290,000 تومان

1 تخته

49,290,000 تومان

کودک با تخت

21,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,990,000 تومان

1 تخته

50,190,000 تومان

کودک با تخت

21,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,990,000 تومان

1 تخته

50,790,000 تومان

کودک با تخت

21,590,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,790,000 تومان

1 تخته

53,590,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Trendy Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

36,790,000 تومان

1 تخته

52,200,000 تومان

کودک با تخت

21,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,990,000 تومان

1 تخته

52,190,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,990,000 تومان

1 تخته

52,190,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Swandor Topkapi Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,990,000 تومان

1 تخته

52,300,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,990,000 تومان

1 تخته

52,190,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Limra Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

آبگرم

2 تخته

37,290,000 تومان

1 تخته

52,700,000 تومان

کودک با تخت

21,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,990,000 تومان

1 تخته

54,290,000 تومان

کودک با تخت

22,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Xanadu Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,290,000 تومان

1 تخته

54,790,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,790,000 تومان

1 تخته

55,490,000 تومان

کودک با تخت

22,490,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,990,000 تومان

1 تخته

55,290,000 تومان

کودک با تخت

22,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Beach Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,790,000 تومان

1 تخته

57,300,000 تومان

کودک با تخت

22,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Nirvana Cosmopolitan

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

40,490,000 تومان

1 تخته

58,000,000 تومان

کودک با تخت

22,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,990,000 تومان

1 تخته

60,390,000 تومان

کودک با تخت

23,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Segnius

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,490,000 تومان

1 تخته

61,890,000 تومان

کودک با تخت

23,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Holiday

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,490,000 تومان

1 تخته

61,890,000 تومان

کودک با تخت

23,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA VIEW

2 تخته

43,490,000 تومان

1 تخته

62,890,000 تومان

کودک با تخت

23,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,890,000 تومان

1 تخته

65,990,000 تومان

کودک با تخت

29,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DELUX

2 تخته

44,990,000 تومان

1 تخته

65,490,000 تومان

کودک با تخت

24,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,490,000 تومان

1 تخته

66,990,000 تومان

کودک با تخت

24,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,490,000 تومان

1 تخته

66,990,000 تومان

کودک با تخت

24,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,290,000 تومان

1 تخته

68,390,000 تومان

کودک با تخت

30,100,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DELUX/SEA VIEW

2 تخته

46,490,000 تومان

1 تخته

67,990,000 تومان

کودک با تخت

24,790,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Voyage Belek Golf & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,990,000 تومان

1 تخته

71,190,000 تومان

کودک با تخت

25,590,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

48,390,000 تومان

1 تخته

71,590,000 تومان

کودک با تخت

25,590,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,890,000 تومان

1 تخته

77,800,000 تومان

کودک با تخت

26,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Cullinan Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

53,990,000 تومان

1 تخته

82,000,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,490,000 تومان

1 تخته

83,990,000 تومان

کودک با تخت

28,090,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

BB با صبحانه

ALL

2 تخته

55,990,000 تومان

1 تخته

84,490,000 تومان

کودک با تخت

28,090,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,990,000 تومان

1 تخته

84,890,000 تومان

کودک با تخت

28,290,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Ela Excellence

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,790,000 تومان

1 تخته

86,090,000 تومان

کودک با تخت

28,490,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,990,000 تومان

1 تخته

86,090,000 تومان

کودک با تخت

28,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Regnum Carya

پنج ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

74,990,000 تومان

1 تخته

116,690,000 تومان

کودک با تخت

34,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort - Kids Concept

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

83,990,000 تومان

1 تخته

131,990,000 تومان

کودک با تخت

37,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,990,000 تومان

خدمات آژانس

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

هزینه بلیط بچه زیر2 سال 990000 تومان میباشد.

هزینه تور برای کودک بالای 6 سال کامل محاسبه می‌شود.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا نوروز پرواز مستقیم در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور