آفر تور دبی

cheap dubai tour

برگزار نمی‌شود

پکیج آفر تور دبی

هتل Kings Park

هتل Kings Park

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,360,000 تومان

یک تخته

15,340,000 تومان

کودک با تخت

13,360,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Sun And Sands

هتل Sun And Sands

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,360,000 تومان

یک تخته

15,830,000 تومان

کودک با تخت

13,360,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Sadaf

هتل Sadaf

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,600,000 تومان

یک تخته

15,830,000 تومان

کودک با تخت

13,600,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Sun And Sands Downtown

هتل Sun And Sands Downtown

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,850,000 تومان

یک تخته

16,330,000 تومان

کودک با تخت

13,850,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Knight Armour Hotel

هتل Knight Armour Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,850,000 تومان

یک تخته

11,770,000 تومان

کودک با تخت

13,850,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Orchid

هتل Orchid

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,000,000 تومان

یک تخته

16,570,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل The Bristol

هتل The Bristol

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,500,000 تومان

یک تخته

17,560,000 تومان

کودک با تخت

14,500,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل City Max

هتل City Max

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,840,000 تومان

یک تخته

18,310,000 تومان

کودک با تخت

14,840,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل  Golden Tulip Deira

هتل Golden Tulip Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,840,000 تومان

یک تخته

18,310,000 تومان

کودک با تخت

14,840,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Grand Central

هتل Grand Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,840,000 تومان

یک تخته

18,310,000 تومان

کودک با تخت

14,840,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Pearl Swiss Hotel

هتل Pearl Swiss Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,990,000 تومان

یک تخته

18,550,000 تومان

کودک با تخت

14,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,090,000 تومان

یک تخته

18,800,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,090,000 تومان

یک تخته

18,800,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Novotel Al Barsha

هتل Novotel Al Barsha

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,090,000 تومان

یک تخته

18,800,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل City Seasons Dubai

هتل City Seasons Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,340,000 تومان

یک تخته

19,300,000 تومان

کودک با تخت

15,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Grand Excelsior

هتل Grand Excelsior

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,340,000 تومان

یک تخته

19,300,000 تومان

کودک با تخت

15,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Avenue Hotel Dubai

هتل Avenue Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,340,000 تومان

یک تخته

19,300,000 تومان

کودک با تخت

15,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Landmark Premier

هتل Landmark Premier

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,580,000 تومان

یک تخته

20,040,000 تومان

کودک با تخت

15,580,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل City Seasons Tower  Hotel Dubai

هتل City Seasons Tower Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,580,000 تومان

یک تخته

19,790,000 تومان

کودک با تخت

15,580,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Ramada Plaza By Wyndham

هتل Ramada Plaza By Wyndham

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,580,000 تومان

یک تخته

19,790,000 تومان

کودک با تخت

15,580,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Fortune Grand

هتل Fortune Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,830,000 تومان

یک تخته

20,290,000 تومان

کودک با تخت

15,830,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل City Max Business Bay Dubai

هتل City Max Business Bay Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,830,000 تومان

یک تخته

19,790,000 تومان

کودک با تخت

15,830,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Royal Continental Hotel Dubai

هتل Royal Continental Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,980,000 تومان

یک تخته

20,580,000 تومان

کودک با تخت

15,980,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Asiana

هتل Asiana

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,980,000 تومان

یک تخته

20,530,000 تومان

کودک با تخت

15,980,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Landmark Baniyas Dubai

هتل Landmark Baniyas Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,330,000 تومان

یک تخته

21,280,000 تومان

کودک با تخت

16,330,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Tower Plaza

هتل Tower Plaza

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,330,000 تومان

یک تخته

21,280,000 تومان

کودک با تخت

16,330,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Carlton Tower

هتل Carlton Tower

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,320,000 تومان

یک تخته

21,770,000 تومان

کودک با تخت

17,320,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Avani

هتل Avani

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,560,000 تومان

یک تخته

21,280,000 تومان

کودک با تخت

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,560,000 تومان

یک تخته

23,750,000 تومان

کودک با تخت

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Hyatt Rregency Creek Heights

هتل Hyatt Rregency Creek Heights

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,560,000 تومان

یک تخته

23,750,000 تومان

کودک با تخت

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Rose Rayhaan By Rotana

هتل Rose Rayhaan By Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,560,000 تومان

یک تخته

23,750,000 تومان

کودک با تخت

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Tower Rotana

هتل Tower Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,560,000 تومان

یک تخته

23,750,000 تومان

کودک با تخت

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Elite Byblos

هتل Elite Byblos

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,560,000 تومان

یک تخته

23,750,000 تومان

کودک با تخت

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Gevora

هتل Gevora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,560,000 تومان

یک تخته

12,610,000 تومان

کودک با تخت

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Carlton Palace Dubai

هتل Carlton Palace Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,060,000 تومان

یک تخته

19,790,000 تومان

کودک با تخت

18,060,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Al Bandar Rotana Creek

هتل Al Bandar Rotana Creek

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,310,000 تومان

یک تخته

25,240,000 تومان

کودک با تخت

18,310,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Swissotel Al Ghurair

هتل Swissotel Al Ghurair

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,310,000 تومان

یک تخته

25,240,000 تومان

کودک با تخت

18,310,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Sheraton Grand

هتل Sheraton Grand

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,310,000 تومان

یک تخته

25,240,000 تومان

کودک با تخت

18,310,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Landmark Grand

هتل Landmark Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,310,000 تومان

یک تخته

20,290,000 تومان

کودک با تخت

18,310,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل 25hours One Central

هتل 25hours One Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,460,000 تومان

یک تخته

25,480,000 تومان

کودک با تخت

18,460,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Canal Central

هتل Canal Central

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,800,000 تومان

یک تخته

26,230,000 تومان

کودک با تخت

18,800,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Royal Central The Palm

هتل Royal Central The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,280,000 تومان

یک تخته

31,180,000 تومان

کودک با تخت

21,280,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Dubai Marine Beach

هتل Dubai Marine Beach

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,280,000 تومان

یک تخته

31,180,000 تومان

کودک با تخت

21,280,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Grand Hyatt Dubai

هتل Grand Hyatt Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,820,190,000 تومان

یک تخته

19,828,950,000 تومان

کودک با تخت

19,820,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Pullman Dubai Deire City Centre

هتل Pullman Dubai Deire City Centre

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,770,000 تومان

یک تخته

31,670,000 تومان

کودک با تخت

21,770,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Hyatt Andaz The Palm

هتل Hyatt Andaz The Palm

پنج ستاره

دو تخته

26,230,000 تومان

یک تخته

41,080,000 تومان

کودک با تخت

26,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Five Palm

هتل Five Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,700,000 تومان

یک تخته

46,030,000 تومان

کودک با تخت

28,700,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

هتل Atlantis The Palm

هتل Atlantis The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

60,880,000 تومان

یک تخته

110,380,000 تومان

کودک با تخت

60,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,380,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی برای بعضی از هتل ها

بیمه مسافرتی

ویزا

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

اسکن پاسپورت صفحه اول

اسکن کارت ملی

اسکن شناسنامه صفحه اول

1 قطعه عکس 3x4

توضیحات تکمیلی

1407

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد آفر تور دبی در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور