آفر تور دبی

cheap dubai tour

برگزار نمی‌شود

پکیج آفر تور دبی

هتل Orchid

هتل Orchid

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,640,000 تومان

یک تخته

22,140,000 تومان

کودک با تخت

18,640,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Kings Park

هتل Kings Park

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,200,000 تومان

یک تخته

23,190,000 تومان

کودک با تخت

19,200,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Sun And Sands Downtown

هتل Sun And Sands Downtown

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,040,000 تومان

یک تخته

24,940,000 تومان

کودک با تخت

20,040,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل The Leela

هتل The Leela

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,390,000 تومان

یک تخته

25,640,000 تومان

کودک با تخت

20,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Pearl Swiss Hotel

هتل Pearl Swiss Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,300,000 تومان

یک تخته

27,390,000 تومان

کودک با تخت

21,300,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Landmark Premier

هتل Landmark Premier

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,300,000 تومان

یک تخته

27,390,000 تومان

کودک با تخت

21,300,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Grand Central

هتل Grand Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,440,000 تومان

یک تخته

27,670,000 تومان

کودک با تخت

21,440,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل  Golden Tulip Deira

هتل Golden Tulip Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,650,000 تومان

یک تخته

28,160,000 تومان

کودک با تخت

21,650,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Avenue Hotel Dubai

هتل Avenue Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,000,000 تومان

یک تخته

28,790,000 تومان

کودک با تخت

22,000,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Landmark Grand

هتل Landmark Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,140,000 تومان

یک تخته

29,140,000 تومان

کودک با تخت

22,140,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Moscow

هتل Moscow

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,700,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

22,700,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Elite Byblos

هتل Elite Byblos

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,190,000 تومان

یک تخته

36,840,000 تومان

کودک با تخت

23,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Avani

هتل Avani

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,890,000 تومان

یک تخته

32,640,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,890,000 تومان

یک تخته

32,640,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Best Western Plus Pearl Creek

هتل Best Western Plus Pearl Creek

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,890,000 تومان

یک تخته

32,640,000 تومان

کودک با تخت

21,440,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Citymax Hotel Al Barsha

هتل Citymax Hotel Al Barsha

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,890,000 تومان

یک تخته

32,640,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل City Max Business Bay Dubai

هتل City Max Business Bay Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,890,000 تومان

یک تخته

32,640,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Landmark Baniyas Dubai

هتل Landmark Baniyas Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,730,000 تومان

یک تخته

34,390,000 تومان

کودک با تخت

24,730,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Asiana

هتل Asiana

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,730,000 تومان

یک تخته

34,390,000 تومان

کودک با تخت

24,730,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,940,000 تومان

یک تخته

34,880,000 تومان

کودک با تخت

24,940,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Elite Byblos Hotel

هتل Elite Byblos Hotel

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,780,000 تومان

یک تخته

36,490,000 تومان

کودک با تخت

25,780,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Gevora

هتل Gevora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,810,000 تومان

یک تخته

40,480,000 تومان

کودک با تخت

27,810,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Mercure Hotel Aparteman

هتل Mercure Hotel Aparteman

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,440,000 تومان

یک تخته

41,740,000 تومان

کودک با تخت

16,470,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Al Bandar Rotana Creek

هتل Al Bandar Rotana Creek

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,840,000 تومان

یک تخته

44,540,000 تومان

کودک با تخت

29,840,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Al Bandar Rotana Creek

هتل Al Bandar Rotana Creek

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,840,000 تومان

یک تخته

44,540,000 تومان

کودک با تخت

29,840,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,840,000 تومان

یک تخته

44,540,000 تومان

کودک با تخت

29,840,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Hyatt Rregency Creek Heights

هتل Hyatt Rregency Creek Heights

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

30,260,000 تومان

یک تخته

45,450,000 تومان

کودک با تخت

30,260,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Tower Plaza

هتل Tower Plaza

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

30,540,000 تومان

یک تخته

46,640,000 تومان

کودک با تخت

30,540,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Voco

هتل Voco

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,640,000 تومان

یک تخته

50,140,000 تومان

کودک با تخت

32,640,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Canal Central

هتل Canal Central

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,640,000 تومان

یک تخته

50,140,000 تومان

کودک با تخت

32,640,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Sheraton Grand

هتل Sheraton Grand

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,340,000 تومان

یک تخته

51,540,000 تومان

کودک با تخت

33,340,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Fairmont

هتل Fairmont

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,390,000 تومان

یک تخته

53,640,000 تومان

کودک با تخت

34,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Rose Rayhaan By Rotana

هتل Rose Rayhaan By Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,190,000 تومان

یک تخته

59,240,000 تومان

کودک با تخت

37,190,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Dubai Marine Beach

هتل Dubai Marine Beach

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,890,000 تومان

یک تخته

60,640,000 تومان

کودک با تخت

37,890,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل C Central Resort The Palm

هتل C Central Resort The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

41,390,000 تومان

یک تخته

67,640,000 تومان

کودک با تخت

41,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Royal Central The Palm

هتل Royal Central The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

43,140,000 تومان

یک تخته

71,140,000 تومان

کودک با تخت

43,140,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Hyatt Andaz The Palm

هتل Hyatt Andaz The Palm

پنج ستاره

دو تخته

43,840,000 تومان

یک تخته

72,540,000 تومان

کودک با تخت

43,840,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Grand Hyatt Dubai

هتل Grand Hyatt Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

46,640,000 تومان

یک تخته

71,140,000 تومان

کودک با تخت

37,540,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Rixos Bab Al Bahr

هتل Rixos Bab Al Bahr

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

55,740,000 تومان

یک تخته

93,540,000 تومان

کودک با تخت

55,740,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Rixos Bab Al Bahr

هتل Rixos Bab Al Bahr

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

55,740,000 تومان

یک تخته

93,540,000 تومان

کودک با تخت

55,740,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

هتل Atlantis The Palm

هتل Atlantis The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

64,140,000 تومان

یک تخته

113,140,000 تومان

کودک با تخت

64,140,000 تومان

کودک بدون تخت

15,140,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی برای بعضی از هتل ها

بیمه مسافرتی

ویزا

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

اسکن پاسپورت صفحه اول

اسکن کارت ملی

اسکن شناسنامه صفحه اول

1 قطعه عکس 3x4

توضیحات تکمیلی

1407

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد آفر تور دبی در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور