تور دبی پرواز ایران ایرتور

cheap dubai tour

برگزار نمی‌شود

پکیج تور دبی پرواز ایران ایرتور

هتل Orchid

هتل Orchid

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,470,000 تومان

یک تخته

18,090,000 تومان

کودک با تخت

15,470,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Mayfair Dubai

هتل Mayfair Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,250,000 تومان

یک تخته

19,670,000 تومان

کودک با تخت

16,250,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Lavender

هتل Lavender

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,620,000 تومان

یک تخته

20,450,000 تومان

کودک با تخت

16,620,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Kings Park

هتل Kings Park

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,780,000 تومان

یک تخته

21,500,000 تومان

کودک با تخت

16,780,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Sun And Sands

هتل Sun And Sands

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,410,000 تومان

یک تخته

22,290,000 تومان

کودک با تخت

17,410,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل California

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,670,000 تومان

یک تخته

22,550,000 تومان

کودک با تخت

17,670,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل  Golden Tulip Deira

هتل Golden Tulip Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,670,000 تومان

یک تخته

22,550,000 تومان

کودک با تخت

17,670,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Sunandsands Downtown

هتل Sunandsands Downtown

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,720,000 تومان

یک تخته

22,550,000 تومان

کودک با تخت

17,720,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Nine

هتل Nine

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,990,000 تومان

یک تخته

23,080,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل The Bristol

هتل The Bristol

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,350,000 تومان

یک تخته

23,870,000 تومان

کودک با تخت

18,350,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Aravi

هتل Aravi

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,190,000 تومان

یک تخته

25,550,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Landmark Premier

هتل Landmark Premier

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,250,000 تومان

یک تخته

24,920,000 تومان

کودک با تخت

19,250,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Carlton Palace Dubai

هتل Carlton Palace Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,250,000 تومان

یک تخته

25,700,000 تومان

کودک با تخت

19,250,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Al Khaleej Grand Dubai

هتل Al Khaleej Grand Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,400,000 تومان

یک تخته

25,970,000 تومان

کودک با تخت

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Citymax Hotel Al Barsha

هتل Citymax Hotel Al Barsha

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,400,000 تومان

یک تخته

25,970,000 تومان

کودک با تخت

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Pearl Swiss Hotel

هتل Pearl Swiss Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,460,000 تومان

یک تخته

26,070,000 تومان

کودک با تخت

19,460,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Grand Central

هتل Grand Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,670,000 تومان

یک تخته

26,490,000 تومان

کودک با تخت

19,670,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل J5 Hotel City Center

هتل J5 Hotel City Center

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,190,000 تومان

یک تخته

27,540,000 تومان

کودک با تخت

20,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Landmark Baniyas Dubai

هتل Landmark Baniyas Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,190,000 تومان

یک تخته

27,330,000 تومان

کودک با تخت

20,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Landmark Summit Hotel

هتل Landmark Summit Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,720,000 تومان

یک تخته

28,590,000 تومان

کودک با تخت

20,720,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Avenue Hotel Dubai

هتل Avenue Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,820,000 تومان

یک تخته

28,800,000 تومان

کودک با تخت

20,820,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Best Western Plus Center

هتل Best Western Plus Center

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,240,000 تومان

یک تخته

29,120,000 تومان

کودک با تخت

20,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,500,000 تومان

یک تخته

30,170,000 تومان

کودک با تخت

21,500,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل City Seasons Tower  Hotel Dubai

هتل City Seasons Tower Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,500,000 تومان

یک تخته

30,640,000 تومان

کودک با تخت

21,500,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل City Seasons Dubai

هتل City Seasons Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,770,000 تومان

یک تخته

30,690,000 تومان

کودک با تخت

21,770,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Ramada Plaza By Wyndham

هتل Ramada Plaza By Wyndham

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,820,000 تومان

یک تخته

30,800,000 تومان

کودک با تخت

21,820,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Royal Continental Hotel Dubai

هتل Royal Continental Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,870,000 تومان

یک تخته

30,950,000 تومان

کودک با تخت

21,870,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,290,000 تومان

یک تخته

32,270,000 تومان

کودک با تخت

22,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Mercure Hotel Aparteman

هتل Mercure Hotel Aparteman

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,820,000 تومان

یک تخته

32,790,000 تومان

کودک با تخت

13,840,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Elite Byblos

هتل Elite Byblos

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,920,000 تومان

یک تخته

33,260,000 تومان

کودک با تخت

22,920,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Carlton Tower

هتل Carlton Tower

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,340,000 تومان

یک تخته

33,840,000 تومان

کودک با تخت

23,340,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Asiana

هتل Asiana

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,340,000 تومان

یک تخته

33,840,000 تومان

کودک با تخت

23,340,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Avani

هتل Avani

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,500,000 تومان

یک تخته

34,160,000 تومان

کودک با تخت

23,500,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,870,000 تومان

یک تخته

34,890,000 تومان

کودک با تخت

23,870,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل City Max Business Bay Dubai

هتل City Max Business Bay Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,390,000 تومان

یک تخته

35,590,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Novotel Al Barsha

هتل Novotel Al Barsha

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,390,000 تومان

یک تخته

35,940,000 تومان

کودک با تخت

24,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Samaya Hotel Deira

هتل Samaya Hotel Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,500,000 تومان

یک تخته

36,470,000 تومان

کودک با تخت

24,500,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Moscow

هتل Moscow

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,650,000 تومان

یک تخته

36,470,000 تومان

کودک با تخت

24,650,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Tower Plaza

هتل Tower Plaza

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,440,000 تومان

یک تخته

38,040,000 تومان

کودک با تخت

25,440,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Gevora

هتل Gevora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,440,000 تومان

یک تخته

38,040,000 تومان

کودک با تخت

25,440,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Swissotel Al Ghurair

هتل Swissotel Al Ghurair

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,760,000 تومان

یک تخته

38,720,000 تومان

کودک با تخت

25,760,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Al Bandar Rotana Creek

هتل Al Bandar Rotana Creek

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,600,000 تومان

یک تخته

40,400,000 تومان

کودک با تخت

26,600,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Canal Central

هتل Canal Central

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,700,000 تومان

یک تخته

40,560,000 تومان

کودک با تخت

26,700,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Hyatt Regency Deira

هتل Hyatt Regency Deira

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,910,000 تومان

یک تخته

40,980,000 تومان

کودک با تخت

26,910,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Leva Hotel Mazaya Center

هتل Leva Hotel Mazaya Center

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,910,000 تومان

یک تخته

40,980,000 تومان

کودک با تخت

26,910,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Tower Rotana

هتل Tower Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,020,000 تومان

یک تخته

41,190,000 تومان

کودک با تخت

27,020,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Rose Rayhaan By Rotana

هتل Rose Rayhaan By Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,540,000 تومان

یک تخته

42,240,000 تومان

کودک با تخت

27,540,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Sheraton Grand

هتل Sheraton Grand

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,740,000 تومان

یک تخته

50,640,000 تومان

کودک با تخت

31,740,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Nh Collection Dubai The Palm

هتل Nh Collection Dubai The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,740,000 تومان

یک تخته

50,750,000 تومان

کودک با تخت

31,740,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل C Central Resort The Palm

هتل C Central Resort The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,530,000 تومان

یک تخته

52,220,000 تومان

کودک با تخت

32,530,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Royal Central The Palm

هتل Royal Central The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

33,580,000 تومان

یک تخته

54,370,000 تومان

کودک با تخت

33,580,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Dubai Marine Beach

هتل Dubai Marine Beach

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,470,000 تومان

یک تخته

56,150,000 تومان

کودک با تخت

34,470,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Grand Hyatt

هتل Grand Hyatt

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

35,420,000 تومان

یک تخته

57,990,000 تومان

کودک با تخت

35,420,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Paramont  Hotel Dubai

هتل Paramont Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,470,000 تومان

یک تخته

60,090,000 تومان

کودک با تخت

36,470,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Rixos Babolbahr

هتل Rixos Babolbahr

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

40,400,000 تومان

یک تخته

67,970,000 تومان

کودک با تخت

40,400,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Hyatt Andaz The Palm

هتل Hyatt Andaz The Palm

پنج ستاره

دو تخته

41,720,000 تومان

یک تخته

70,590,000 تومان

کودک با تخت

41,720,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

هتل Atlantis The Palm

هتل Atlantis The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

49,590,000 تومان

یک تخته

86,340,000 تومان

کودک با تخت

49,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,840,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

پکیج در تاریخ های نمایشگاه و تاریخ های خاص شامل افزایش نرخ میباشد

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

پکیج در تاریخ های نمایشگاه و تاریخ های خاص شامل افزایش نرخ میباشد

توضیحات تکمیلی

1407

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور دبی پرواز ایران ایرتور در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور