پکیج تور دبی

Dubai, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور دبی

هتل Kings Park

هتل Kings Park

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,100,000 تومان

یک تخته

17,020,000 تومان

کودک با تخت

13,510,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Sun And Sands

هتل Sun And Sands

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,680,000 تومان

یک تخته

18,190,000 تومان

کودک با تخت

14,100,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Sun And Sands Downtown

هتل Sun And Sands Downtown

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,970,000 تومان

یک تخته

18,480,000 تومان

کودک با تخت

13,800,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Ramada Plaza By Wyndham

هتل Ramada Plaza By Wyndham

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,970,000 تومان

یک تخته

20,470,000 تومان

کودک با تخت

14,970,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Knight Armour Hotel

هتل Knight Armour Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,270,000 تومان

یک تخته

18,480,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Knight Armour Hotel

هتل Knight Armour Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,270,000 تومان

یک تخته

18,480,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Grand Central

هتل Grand Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,560,000 تومان

یک تخته

20,530,000 تومان

کودک با تخت

15,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,850,000 تومان

یک تخته

18,780,000 تومان

کودک با تخت

15,850,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Abjad Grand

هتل Abjad Grand

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,850,000 تومان

یک تخته

20,530,000 تومان

کودک با تخت

15,850,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل The Bristol

هتل The Bristol

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,730,000 تومان

یک تخته

22,230,000 تومان

کودک با تخت

16,730,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Landmark Premier

هتل Landmark Premier

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,020,000 تومان

یک تخته

22,870,000 تومان

کودک با تخت

17,020,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Lavender

هتل Lavender

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,370,000 تومان

یک تخته

23,570,000 تومان

کودک با تخت

17,370,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Pearl Swiss Hotel

هتل Pearl Swiss Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,610,000 تومان

یک تخته

25,210,000 تومان

کودک با تخت

17,610,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Asiana

هتل Asiana

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,610,000 تومان

یک تخته

23,750,000 تومان

کودک با تخت

17,430,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Royal Continental Hotel Dubai

هتل Royal Continental Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,610,000 تومان

یک تخته

23,460,000 تومان

کودک با تخت

18,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Royal Continental Hotel Dubai

هتل Royal Continental Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,610,000 تومان

یک تخته

23,460,000 تومان

کودک با تخت

18,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Avani

هتل Avani

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,720,000 تومان

یک تخته

24,280,000 تومان

کودک با تخت

17,720,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Avani

هتل Avani

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,720,000 تومان

یک تخته

24,280,000 تومان

کودک با تخت

17,720,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Avenue Hotel Dubai

هتل Avenue Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,780,000 تومان

یک تخته

25,910,000 تومان

کودک با تخت

17,780,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,190,000 تومان

یک تخته

25,210,000 تومان

کودک با تخت

18,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,190,000 تومان

یک تخته

25,210,000 تومان

کودک با تخت

18,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Grand Excelsior Hotel Deira

هتل Grand Excelsior Hotel Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,190,000 تومان

یک تخته

25,210,000 تومان

کودک با تخت

18,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل City Seasons Tower  Hotel Dubai

هتل City Seasons Tower Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,780,000 تومان

یک تخته

25,210,000 تومان

کودک با تخت

18,780,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Landmark Summit Hotel

هتل Landmark Summit Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,780,000 تومان

یک تخته

25,210,000 تومان

کودک با تخت

18,780,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Al Bandar Rotana Creek

هتل Al Bandar Rotana Creek

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,070,000 تومان

یک تخته

26,670,000 تومان

کودک با تخت

19,070,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Swissotel Al Ghurair

هتل Swissotel Al Ghurair

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,870,000 تومان

یک تخته

34,570,000 تومان

کودک با تخت

22,870,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Carlton Tower

هتل Carlton Tower

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,870,000 تومان

یک تخته

34,570,000 تومان

کودک با تخت

22,870,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Swissotel Al Ghurair

هتل Swissotel Al Ghurair

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,870,000 تومان

یک تخته

34,570,000 تومان

کودک با تخت

22,870,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Elite Byblos

هتل Elite Byblos

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,800,000 تومان

یک تخته

37,500,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Rose Rayhaan By Rotana

هتل Rose Rayhaan By Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,380,000 تومان

یک تخته

41,590,000 تومان

کودک با تخت

26,380,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Rose Rayhaan By Rotana

هتل Rose Rayhaan By Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,380,000 تومان

یک تخته

41,590,000 تومان

کودک با تخت

26,380,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Fairmont

هتل Fairmont

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27,550,000 تومان

یک تخته

45,690,000 تومان

کودک با تخت

27,550,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Hilton Dubai Al Habtoor City

هتل Hilton Dubai Al Habtoor City

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,720,000 تومان

یک تخته

43,350,000 تومان

کودک با تخت

12,810,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Hyatt Regency Deira

هتل Hyatt Regency Deira

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,720,000 تومان

یک تخته

46,270,000 تومان

کودک با تخت

28,720,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Hyatt Regency Deira

هتل Hyatt Regency Deira

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,720,000 تومان

یک تخته

46,270,000 تومان

کودک با تخت

28,720,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Sheraton Grand

هتل Sheraton Grand

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,720,000 تومان

یک تخته

46,270,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Sheraton Grand

هتل Sheraton Grand

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,720,000 تومان

یک تخته

46,270,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Tower Plaza

هتل Tower Plaza

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,650,000 تومان

یک تخته

46,270,000 تومان

کودک با تخت

24,040,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Gevora

هتل Gevora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,650,000 تومان

یک تخته

46,270,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Novotel Al Barsha

هتل Novotel Al Barsha

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,650,000 تومان

یک تخته

51,540,000 تومان

کودک با تخت

31,650,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Canal Central

هتل Canal Central

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,230,000 تومان

یک تخته

50,130,000 تومان

کودک با تخت

32,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Canal Central

هتل Canal Central

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,230,000 تومان

یک تخته

50,130,000 تومان

کودک با تخت

32,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Best Western Plus Center

هتل Best Western Plus Center

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,950,000 تومان

یک تخته

58,690,000 تومان

کودک با تخت

32,950,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Kempinski Hotel Mall Of The Emirates

هتل Kempinski Hotel Mall Of The Emirates

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

50,950,000 تومان

یک تخته

87,220,000 تومان

کودک با تخت

50,950,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

هتل Habtoor Grand Resort

هتل Habtoor Grand Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

52,120,000 تومان

یک تخته

93,070,000 تومان

کودک با تخت

52,120,000 تومان

کودک بدون تخت

11,170,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر استقبال

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

پکیج در تاریخ تعطیلات و ایام نمایشگاهی شامل افزایش نرخ میباشد

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

936

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد پکیج تور دبی در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور