تور دبی پرواز فلای دبی

Dubai, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور دبی پرواز فلای دبی

هتل Sadaf

هتل Sadaf

سه ستاره

TRF YES

دو تخته

23,550,000 تومان

یک تخته

28,880,000 تومان

کودک با تخت

21,330,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Skyline Deluxe

هتل Skyline Deluxe

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

24,440,000 تومان

یک تخته

32,880,000 تومان

کودک با تخت

91,480,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Mayfair Dubai

هتل Mayfair Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

24,750,000 تومان

یک تخته

32,300,000 تومان

کودک با تخت

24,750,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

24,880,000 تومان

یک تخته

31,990,000 تومان

کودک با تخت

23,110,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

24,880,000 تومان

یک تخته

31,990,000 تومان

کودک با تخت

23,110,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Avenue Hotel Dubai

هتل Avenue Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,880,000 تومان

یک تخته

37,320,000 تومان

کودک با تخت

24,880,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Grand Excelsior

هتل Grand Excelsior

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

28,160,000 تومان

یک تخته

39,260,000 تومان

کودک با تخت

28,160,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل City Seasons Dubai

هتل City Seasons Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

28,440,000 تومان

یک تخته

42,640,000 تومان

کودک با تخت

28,440,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Crowne Plaza Sheikh Zayed

هتل Crowne Plaza Sheikh Zayed

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

29,320,000 تومان

یک تخته

42,640,000 تومان

کودک با تخت

29,320,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Aloft City Centre Deira

هتل Aloft City Centre Deira

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

29,320,000 تومان

یک تخته

43,530,000 تومان

کودک با تخت

29,320,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Novotel Dubai Al Barsha

هتل Novotel Dubai Al Barsha

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

29,320,000 تومان

یک تخته

42,640,000 تومان

کودک با تخت

29,320,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

29,320,000 تومان

یک تخته

42,640,000 تومان

کودک با تخت

29,320,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Grand Merkur

هتل Grand Merkur

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

31,100,000 تومان

یک تخته

45,310,000 تومان

کودک با تخت

31,100,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Royal Continental Hotel Dubai

هتل Royal Continental Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

31,320,000 تومان

یک تخته

44,640,000 تومان

کودک با تخت

31,320,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Elite Byblos

هتل Elite Byblos

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

33,490,000 تومان

یک تخته

44,140,000 تومان

کودک با تخت

29,940,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Canal Central

هتل Canal Central

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

33,760,000 تومان

یک تخته

64,840,000 تومان

کودک با تخت

33,760,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Millennium Plaza Dubai

هتل Millennium Plaza Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

35,540,000 تومان

یک تخته

55,080,000 تومان

کودک با تخت

35,540,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Rose Rayhaan By Rotana

هتل Rose Rayhaan By Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

36,430,000 تومان

یک تخته

55,960,000 تومان

کودک با تخت

36,430,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Hyatt Regency Deira

هتل Hyatt Regency Deira

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

37,320,000 تومان

یک تخته

55,080,000 تومان

کودک با تخت

37,320,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Sheraton Grand

هتل Sheraton Grand

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

40,420,000 تومان

یک تخته

60,400,000 تومان

کودک با تخت

40,420,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Fairmont

هتل Fairmont

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

40,870,000 تومان

یک تخته

517,720,000 تومان

کودک با تخت

39,980,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Al Bandar Rotana Creek

هتل Al Bandar Rotana Creek

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

41,310,000 تومان

یک تخته

64,840,000 تومان

کودک با تخت

38,200,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Golden Sands Hotel Creek

هتل Golden Sands Hotel Creek

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

42,640,000 تومان

یک تخته

67,510,000 تومان

کودک با تخت

42,640,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Swissotel Al Ghurair

هتل Swissotel Al Ghurair

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

42,640,000 تومان

یک تخته

72,840,000 تومان

کودک با تخت

42,640,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Gevora

هتل Gevora

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

42,640,000 تومان

یک تخته

69,280,000 تومان

کودک با تخت

42,640,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Centra Miraj

هتل Centra Miraj

چهار ستاره

BB با صبحانه TRF NO

دو تخته

42,640,000 تومان

یک تخته

67,060,000 تومان

کودک با تخت

42,640,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Hyde

هتل Hyde

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

45,310,000 تومان

یک تخته

73,720,000 تومان

کودک با تخت

45,310,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Shangri La Hotel Dubai

هتل Shangri La Hotel Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF NO

دو تخته

47,080,000 تومان

یک تخته

78,160,000 تومان

کودک با تخت

47,970,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Stella Di Mare Dubai Marina

هتل Stella Di Mare Dubai Marina

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF NO

دو تخته

47,080,000 تومان

یک تخته

78,160,000 تومان

کودک با تخت

47,080,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Royal Central The Palm

هتل Royal Central The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF NO

دو تخته

49,750,000 تومان

یک تخته

78,160,000 تومان

کودک با تخت

49,750,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Hilton Dubai Al Habtoor City

هتل Hilton Dubai Al Habtoor City

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

51,520,000 تومان

یک تخته

95,920,000 تومان

کودک با تخت

51,520,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Hyatt Andaz The Palm

هتل Hyatt Andaz The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

51,520,000 تومان

یک تخته

95,920,000 تومان

کودک با تخت

51,520,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Jumeirah Emirates Towers

هتل Jumeirah Emirates Towers

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

51,520,000 تومان

یک تخته

87,040,000 تومان

کودک با تخت

51,520,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Grand Hyatt Dubai

هتل Grand Hyatt Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

53,300,000 تومان

یک تخته

88,820,000 تومان

کودک با تخت

53,300,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Sheraton Mall Of Emirates

هتل Sheraton Mall Of Emirates

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

55,080,000 تومان

یک تخته

91,480,000 تومان

کودک با تخت

51,520,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Jw Marriott Marquis

هتل Jw Marriott Marquis

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF YES

دو تخته

55,960,000 تومان

یک تخته

95,920,000 تومان

کودک با تخت

51,520,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Taj

هتل Taj

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF NO

دو تخته

60,400,000 تومان

یک تخته

104,800,000 تومان

کودک با تخت

60,400,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Movenpick Hotel Jumeirah Beach

هتل Movenpick Hotel Jumeirah Beach

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

60,400,000 تومان

یک تخته

103,920,000 تومان

کودک با تخت

51,520,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Habtoor Grand Resort

هتل Habtoor Grand Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF NO

دو تخته

78,160,000 تومان

یک تخته

140,320,000 تومان

کودک با تخت

78,160,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Rixos Bab Al Bahr

هتل Rixos Bab Al Bahr

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی TRF NO

دو تخته

82,600,000 تومان

یک تخته

131,440,000 تومان

کودک با تخت

82,600,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Atlantis The Palm

هتل Atlantis The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه TRF NO

دو تخته

82,600,000 تومان

یک تخته

149,200,000 تومان

کودک با تخت

82,600,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

هتل Rixos Bab Al Bahr

هتل Rixos Bab Al Bahr

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی TRF NO

دو تخته

82,600,000 تومان

یک تخته

131,440,000 تومان

کودک با تخت

82,600,000 تومان

کودک بدون تخت

16,000,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر استقبال

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

1730

TRF NO

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور دبی پرواز فلای دبی در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور