تور دبی نوروزی

Dubai, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور دبی نوروزی

هتل City Avenue

هتل City Avenue

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,650,000 تومان

یک تخته

24,520,000 تومان

کودک با تخت

19,650,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Mayfair Dubai

هتل Mayfair Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,970,000 تومان

یک تخته

25,500,000 تومان

کودک با تخت

19,970,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Landmark Riqqe

هتل Landmark Riqqe

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,300,000 تومان

یک تخته

26,150,000 تومان

کودک با تخت

20,300,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Lotus Grand Hotel

هتل Lotus Grand Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,620,000 تومان

یک تخته

26,800,000 تومان

کودک با تخت

20,620,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Landmark Grand

هتل Landmark Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,950,000 تومان

یک تخته

27,450,000 تومان

کودک با تخت

20,950,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Sadaf

هتل Sadaf

سه ستاره

دو تخته

20,950,000 تومان

یک تخته

23,550,000 تومان

کودک با تخت

18,350,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,920,000 تومان

یک تخته

29,720,000 تومان

کودک با تخت

21,920,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Avenue Hotel Dubai

هتل Avenue Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,250,000 تومان

یک تخته

30,050,000 تومان

کودک با تخت

22,250,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Grand Central

هتل Grand Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,550,000 تومان

یک تخته

32,650,000 تومان

کودک با تخت

23,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Carlton Tower

هتل Carlton Tower

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

23,550,000 تومان

یک تخته

37,200,000 تومان

کودک با تخت

23,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Grand Merkur

هتل Grand Merkur

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,200,000 تومان

یک تخته

33,950,000 تومان

کودک با تخت

24,200,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,850,000 تومان

یک تخته

37,850,000 تومان

کودک با تخت

24,850,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Novotel Al Barsha

هتل Novotel Al Barsha

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

25,500,000 تومان

یک تخته

39,800,000 تومان

کودک با تخت

25,500,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Fortune Grand

هتل Fortune Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,150,000 تومان

یک تخته

35,900,000 تومان

کودک با تخت

26,150,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Carlton Al Barsha Hotel

هتل Carlton Al Barsha Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,150,000 تومان

یک تخته

35,900,000 تومان

کودک با تخت

26,150,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Elite Byblos

هتل Elite Byblos

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,550,000 تومان

یک تخته

39,550,000 تومان

کودک با تخت

26,550,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Millennium Al Barsha

هتل Millennium Al Barsha

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,800,000 تومان

یک تخته

37,850,000 تومان

کودک با تخت

26,800,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Voco

هتل Voco

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,050,000 تومان

یک تخته

40,400,000 تومان

کودک با تخت

27,720,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Gevora

هتل Gevora

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,720,000 تومان

یک تخته

43,700,000 تومان

کودک با تخت

29,720,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Rose Rayhaan By Rotana

هتل Rose Rayhaan By Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

29,900,000 تومان

یک تخته

44,200,000 تومان

کودک با تخت

29,900,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Pullman City Centre

هتل Pullman City Centre

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,650,000 تومان

یک تخته

51,550,000 تومان

کودک با تخت

34,650,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Canal Central

هتل Canal Central

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,900,000 تومان

یک تخته

57,270,000 تومان

کودک با تخت

37,900,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Grand Hyatt Dubai

هتل Grand Hyatt Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

39,150,000 تومان

یک تخته

63,200,000 تومان

کودک با تخت

39,150,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Jumeirah Creekside

هتل Jumeirah Creekside

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

39,150,000 تومان

یک تخته

59,950,000 تومان

کودک با تخت

33,950,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Sheraton Grand

هتل Sheraton Grand

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,450,000 تومان

یک تخته

63,200,000 تومان

کودک با تخت

33,950,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Grand Hyatt Dubai

هتل Grand Hyatt Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

43,450,000 تومان

یک تخته

82,450,000 تومان

کودک با تخت

43,450,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Fairmont

هتل Fairmont

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

43,700,000 تومان

یک تخته

72,950,000 تومان

کودک با تخت

43,700,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Movenpick Hotel Jumeirah Beach

هتل Movenpick Hotel Jumeirah Beach

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

45,450,000 تومان

یک تخته

71,450,000 تومان

کودک با تخت

45,450,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Sheraton Mall Of Emirates

هتل Sheraton Mall Of Emirates

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

45,650,000 تومان

یک تخته

72,950,000 تومان

کودک با تخت

45,650,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Centara Grand Mirage

هتل Centara Grand Mirage

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

46,850,000 تومان

یک تخته

74,150,000 تومان

کودک با تخت

46,850,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Habtoor Grand Resort

هتل Habtoor Grand Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

46,950,000 تومان

یک تخته

79,450,000 تومان

کودک با تخت

46,950,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Habtoor Grand Resort

هتل Habtoor Grand Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

46,950,000 تومان

یک تخته

79,450,000 تومان

کودک با تخت

46,950,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Sheraton Grand

هتل Sheraton Grand

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

50,450,000 تومان

یک تخته

73,200,000 تومان

کودک با تخت

43,950,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Jumeirah Emirates Towers

هتل Jumeirah Emirates Towers

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

66,450,000 تومان

یک تخته

118,450,000 تومان

کودک با تخت

66,450,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Fairmont Ajman

هتل Fairmont Ajman

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

75,450,000 تومان

یک تخته

107,950,000 تومان

کودک با تخت

75,450,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Atlantis The Palm

هتل Atlantis The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

78,950,000 تومان

یک تخته

123,150,000 تومان

کودک با تخت

78,950,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Sofitel Dubai Jumeirah Beach

هتل Sofitel Dubai Jumeirah Beach

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

85,450,000 تومان

یک تخته

150,450,000 تومان

کودک با تخت

85,450,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Anantra The Palm Resort

هتل Anantra The Palm Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

88,450,000 تومان

یک تخته

153,450,000 تومان

کودک با تخت

88,450,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Rixos Premium Jbr

هتل Rixos Premium Jbr

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

124,700,000 تومان

یک تخته

212,450,000 تومان

کودک با تخت

124,700,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Five Palm

هتل Five Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

137,950,000 تومان

یک تخته

228,950,000 تومان

کودک با تخت

131,450,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

هتل Jumeirah Beach

هتل Jumeirah Beach

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

157,450,000 تومان

یک تخته

332,950,000 تومان

کودک با تخت

144,450,000 تومان

کودک بدون تخت

14,450,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر استقبال

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

1579

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور دبی نوروزی در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور