تور آنتالیا نوروز 10 شب

Antalya, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا نوروز 10 شب

هتل

هتل Beldibi Beach Kemer

چهار ستاره

BB با صبحانه

net

2 تخته

33,990,000 تومان

1 تخته

39,390,000 تومان

کودک با تخت

28,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Alexius Beach Hotel

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,890,000 تومان

1 تخته

42,690,000 تومان

کودک با تخت

29,490,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

36,890,000 تومان

1 تخته

44,390,000 تومان

کودک با تخت

29,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,390,000 تومان

1 تخته

48,490,000 تومان

کودک با تخت

30,390,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Imperial Turkiz Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

44,790,000 تومان

1 تخته

57,590,000 تومان

کودک با تخت

32,090,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Innvista Hotels Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

45,090,000 تومان

1 تخته

59,990,000 تومان

کودک با تخت

30,590,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Wyndham Garden Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,290,000 تومان

1 تخته

61,790,000 تومان

کودک با تخت

32,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,790,000 تومان

1 تخته

62,690,000 تومان

کودک با تخت

33,090,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

47,990,000 تومان

1 تخته

58,590,000 تومان

کودک با تخت

32,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Ramada Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

48,490,000 تومان

1 تخته

63,390,000 تومان

کودک با تخت

33,090,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Megasaray Westbeach Antalya

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,290,000 تومان

1 تخته

65,190,000 تومان

کودک با تخت

33,590,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Suites Resort Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,790,000 تومان

1 تخته

66,090,000 تومان

کودک با تخت

33,790,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,290,000 تومان

1 تخته

61,990,000 تومان

کودک با تخت

33,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Akka Antedon

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,290,000 تومان

1 تخته

70,290,000 تومان

کودک با تخت

34,590,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Akka Alinda

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

MAIN

2 تخته

52,790,000 تومان

1 تخته

71,190,000 تومان

کودک با تخت

34,790,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Limra Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,990,000 تومان

1 تخته

70,990,000 تومان

کودک با تخت

34,590,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Arcadia

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,990,000 تومان

1 تخته

70,990,000 تومان

کودک با تخت

34,590,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Mirage Park

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

52,990,000 تومان

1 تخته

70,990,000 تومان

کودک با تخت

34,590,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Bellis Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,290,000 تومان

1 تخته

75,490,000 تومان

کودک با تخت

34,090,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Club Hoel Sera

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

54,290,000 تومان

1 تخته

73,690,000 تومان

کودک با تخت

35,290,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Crystal De Luxe Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,790,000 تومان

1 تخته

76,290,000 تومان

کودک با تخت

35,790,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

55,990,000 تومان

1 تخته

75,790,000 تومان

کودک با تخت

35,490,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Swandor Topkapi Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

4 PAX

2 تخته

56,490,000 تومان

1 تخته

0 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,290,000 تومان

1 تخته

78,790,000 تومان

کودک با تخت

36,290,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

57,990,000 تومان

1 تخته

79,490,000 تومان

کودک با تخت

36,290,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,490,000 تومان

1 تخته

82,390,000 تومان

کودک با تخت

36,890,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

59,990,000 تومان

1 تخته

82,890,000 تومان

کودک با تخت

36,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

61,290,000 تومان

1 تخته

85,590,000 تومان

کودک با تخت

37,590,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,990,000 تومان

1 تخته

87,990,000 تومان

کودک با تخت

37,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,990,000 تومان

1 تخته

87,990,000 تومان

کودک با تخت

37,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Ic Green Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,990,000 تومان

1 تخته

87,990,000 تومان

کودک با تخت

37,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Swandor Topkapi Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

62,990,000 تومان

1 تخته

88,190,000 تومان

کودک با تخت

37,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

63,490,000 تومان

1 تخته

88,890,000 تومان

کودک با تخت

38,090,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Xanadu Resort

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,290,000 تومان

1 تخته

92,390,000 تومان

کودک با تخت

38,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Sungate

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,490,000 تومان

1 تخته

92,290,000 تومان

کودک با تخت

38,790,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,490,000 تومان

1 تخته

92,290,000 تومان

کودک با تخت

38,790,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Downtown

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

65,790,000 تومان

1 تخته

93,290,000 تومان

کودک با تخت

39,090,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Beach Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

67,790,000 تومان

1 تخته

96,690,000 تومان

کودک با تخت

39,790,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Nirvana Cosmopolitan

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

68,490,000 تومان

1 تخته

97,390,000 تومان

کودک با تخت

39,790,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

69,990,000 تومان

1 تخته

100,290,000 تومان

کودک با تخت

40,490,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Segnius

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,290,000 تومان

1 تخته

104,290,000 تومان

کودک با تخت

41,290,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Holiday

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,290,000 تومان

1 تخته

104,290,000 تومان

کودک با تخت

41,290,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA VIEW

2 تخته

72,490,000 تومان

1 تخته

104,490,000 تومان

کودک با تخت

41,290,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DELUX

2 تخته

74,990,000 تومان

1 تخته

108,790,000 تومان

کودک با تخت

42,090,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

76,190,000 تومان

1 تخته

110,990,000 تومان

کودک با تخت

50,690,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

77,290,000 تومان

1 تخته

112,790,000 تومان

کودک با تخت

42,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

77,290,000 تومان

1 تخته

112,790,000 تومان

کودک با تخت

42,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DELUX/SEA VIEW

2 تخته

77,490,000 تومان

1 تخته

112,990,000 تومان

کودک با تخت

42,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

78,490,000 تومان

1 تخته

114,890,000 تومان

کودک با تخت

51,890,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Voyage Belek Golf & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

81,290,000 تومان

1 تخته

119,590,000 تومان

کودک با تخت

44,290,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

BB با صبحانه

ALL

2 تخته

81,990,000 تومان

1 تخته

120,290,000 تومان

کودک با تخت

44,290,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

87,790,000 تومان

1 تخته

130,690,000 تومان

کودک با تخت

46,490,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Cullinan Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

91,490,000 تومان

1 تخته

137,890,000 تومان

کودک با تخت

46,090,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

93,790,000 تومان

1 تخته

140,890,000 تومان

کودک با تخت

48,490,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

94,490,000 تومان

1 تخته

141,590,000 تومان

کودک با تخت

48,490,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

94,790,000 تومان

1 تخته

142,590,000 تومان

کودک با تخت

48,790,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

95,990,000 تومان

1 تخته

144,090,000 تومان

کودک با تخت

48,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Regnum Carya

پنج ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

125,990,000 تومان

1 تخته

195,090,000 تومان

کودک با تخت

58,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

هتل

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort - Kids Concept

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

140,990,000 تومان

1 تخته

220,590,000 تومان

کودک با تخت

63,990,000 تومان

کودک بدون تخت

27,990,000 تومان

خدمات آژانس

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا نوروز 10 شب در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور