تور سریلانکا 7 شب

Sri Lanka, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور سریلانکا(کلمبو کندی بنتوتا) 7 شب

هتل
2 شب اقامت درGrand Oriental Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درDevon Hotel

سه ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درHibiscus Beach Hotel & Villas

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27.990.000 تومان+455 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+775 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+370 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درPearl Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درSerendip Stone Bungalow

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درJie Jie Beach By Jetwing

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+495 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+815 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+385 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درMirage

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درSerendip Stone Bungalow

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درTuryaa Kalutara

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+535 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+865 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+420 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درRadisson

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درRoyal Kandyan Kandy

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درTemple Tree Resort Bentota

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27.990.000 تومان+565 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+915 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+440 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درMirage

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درAmaya Hills

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درJie Jie Beach By Jetwing

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+575 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+935 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+450 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درMirage

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت در Earls Regent

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درTuryaa Kalutara

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+595 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+970 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+460 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درGranbell Hotel

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
2 شب اقامت در Earls Regent

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درAryana Queen Beach Resort

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+635 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+1.020دلار

کودک با تخت

27.990.000تومان+495 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درRadisson

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درAmaya Hills

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درTuryaa Kalutara

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+635 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+1.020دلار

کودک با تخت

27.990.000تومان+495 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درCinnamon Lakeside

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درEarls Regency

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درCitrus Waskaduwa

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+695 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+1.115 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+510 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درCourtyard By Marriott Colombo

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت در Earls Regent

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درHeritance Ahungalla

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+725 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+ 1.155 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+532 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درCinnamon Lakeside

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درEarls Regency

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درEden Resort

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+745 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+1.185 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+550 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درCinnamon Lakeside

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درGrand Kandyan

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درSheraton Kosgoda Turtle Beach Resort

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

27.990.000 تومان+795 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+1.280 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+580 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درCourtyard By Marriott Colombo

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درEarls Regency

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درRiu

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

27.990.000 تومان+855 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+1.395 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+615 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+ 280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درPromotion Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درPromotion Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درPromotion Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

27.990.000 تومان+399 دلار

یک تخته

27.990.000 تومان+719 دلار

کودک با تخت

27.990.000 تومان+314 دلار

بدون تخت

27.990.000 تومان+280 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ایر عربیا

اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر محلی

گشت شهری

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان+ 50دلار میباشد

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

هزینه ویزا 60 دلار میباشد که مسافر در فررودگاه کلمبو جداگانه باید بپردازد

برای افرا بالای 60 سال هزینه بیمه جداگانه به عهده مسافر و الزامی است

گشت شهری کلمبو:بازدید از میدان استقلال وموزه ملیءدر مسیر بازدید از فیل های پینوالا وباغ ادویه گشت شهری کندی:بازدید از باغ گیاه شناسی سلطنتیءبازار کندیءگالری جواهراتءمعبد دندان ونمایش رقص های فرهنگی سریلانکا گشت شهری بنتوتا:قایق سواری در رودخانه مادهوءبازدید از مراکز نگهداری لاکپشت ها

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور سریلانکا 7 شب در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور