تور سریلانکا 7 شب نوروزی

Sri Lanka, Nowruz

برگزار نمی‌شود

پکیج تور سریلانکا 7 شب نوروزی

هتل
2 شب اقامت درPearl Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درDevon Hotel

سه ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درJie Jie Beach By Jetwing

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+650 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+960 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+540 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+310 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 8 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درPearl Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درOak Ray Haridra Beach Resort

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درJie Jie Beach By Jetwing

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+690 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1000 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+580 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+330 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 8 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درPearl Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درHotel Suisse

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درJie Jie Beach By Jetwing

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+720 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1.100 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+590 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+340 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درPearl Grand

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت درHotel Suisse

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درTangerine Beach Hotel

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+750 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1.140 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+610 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+350 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درGranbell Hotel

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
2 شب اقامت در Earls Regent

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درJie Jie Beach By Jetwing

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+850 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1.250 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+680 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+390 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درGranbell Hotel

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
2 شب اقامت درRadisson

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درTuryaa Kalutara

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+870 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1.280 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+700 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+390 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درGranbell Hotel

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
2 شب اقامت درAmaya Hills

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درTangerine Beach Hotel

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+890 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1.310 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+710 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+400دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درGranbell Hotel

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
2 شب اقامت درRadisson

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درEkho Surf

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+950 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1450 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+700 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+410 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
3 شب اقامت درGranbell Hotel

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
2 شب اقامت درEarls Regency

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درCinnamon Bey

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+990 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1490 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+740 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+430 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 8 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درCinnamon Lakeside

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت در Earls Regent

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درCinnamon Bey

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+950 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1460 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+700 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+380 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درCinnamon Lakeside

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت در Earls Regent

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درEden Resort

پنج ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا

دو تخته

32.500.000تومان+1190 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1820 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+830 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+490 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
2 شب اقامت درCinnamon Lakeside

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
2 شب اقامت در Earls Regent

چهار ستاره

HB سرویس صبحانه و یک وعده غذا
هتل
3 شب اقامت درRiu

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

32.500.000تومان+1.250 دلار

یک تخته

32.500.000تومان+1.920 دلار

کودک با تخت

32.500.000تومان+960 دلار

بدون تخت

32.500.000تومان+520 دلار

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ایر عربیا

اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر محلی

گشت شهری

2 شب کلمبو + 2 شب کندی + 3شب بنتوتا

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان+ 50دلار میباشد

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

هزینه ویزا 60 دلار میباشد که مسافر در فررودگاه کلمبو جداگانه باید بپردازد

برای افرا بالای 60 سال هزینه بیمه جداگانه به عهده مسافر و الزامی است

روز اول: رسیدن به کلمبو و ترانسفر به هتل, کل روز برای استراحت در اختیار مسافر میباشد (اقامت در کلمبو) روز دوم : پس از صرف صبحانه گشت شهری در کلمبو انجام میشود, بازدید از میدان استقلال و موزه ملی (اقامت در کلمبو) روز سوم: پس از صرف صبحانه ترانسفر به شهر کندی انجام میشود (اقامت در کندی) رسیدن به کندی, درمسیر از فیل ھای پینوالا و باغ ادویه بازدید خواھید داشت (اقامت در کندی) روز چهارم : پس از صرف صبحانه گشت شهری در کندی انجام میشود, بازدید از باغ گیاه شناسی سلطنتی، بازار کندی، گالری جواھرات. بعد از ظهر از معبد دندان و نمایش رقص ھای فرھنگی سریلانکا بازدید خواھید داشت. (اقامت در کندی) روز پنجم: پس از صرف صبحانه ترانسفر به شهر بنتوتا انجام میشود (اقامت در بنتوتا) روز ششم: پس از صرف صبحانه گشت شهری در بنتوتا انجام میشود, قایق سواری در رودخانه مادهو, بازدید از مراکز نگھداری لاکپشت ھا (اقامت در بنتوتا) روز هفتم: پس از صرف صبحانه کل روز برای استراحت در اختیار مسافر میباشد (اقامت در بنتوتا) روز هشتم: پس از صرف صبحانه ترانسفر جهت بازگشت به ایران انجام میشود.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور سریلانکا 7 شب نوروزی در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور