قیمت تور بدروم

Cheap Bodrum tour

برگزار نمی‌شود

پکیج قیمت تور بدروم

هتل

هتل Bodrum Beach Resort

چهار ستاره

BB با صبحانه

اتاق دو تخته

33,750,000 تومان

اتاق یک تخته

50,520,000 تومان

کودک با تخت

19,710,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Phonehx Sun

چهار ستاره

BB با صبحانه

اتاق دو تخته

38,430,000 تومان

اتاق یک تخته

59,880,000 تومان

کودک با تخت

20,100,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Smart Stay Beach

چهار ستاره

BB با صبحانه

اتاق دو تخته

38,430,000 تومان

اتاق یک تخته

49,150,000 تومان

کودک با تخت

20,100,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Mandarin Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه

اتاق دو تخته

43,110,000 تومان

اتاق یک تخته

56,170,000 تومان

کودک با تخت

20,100,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Yelken Mandalinci Spa&wellness

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

45,450,000 تومان

اتاق یک تخته

59,680,000 تومان

کودک با تخت

20,490,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Azure By Yelken

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

54,030,000 تومان

اتاق یک تخته

72,550,000 تومان

کودک با تخت

20,490,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Royal Asarlik Beach

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

55,200,000 تومان

اتاق یک تخته

74,310,000 تومان

کودک با تخت

36,090,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Diamond Of Bodrum

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STD ROOM

اتاق دو تخته

55,590,000 تومان

اتاق یک تخته

74,890,000 تومان

کودک با تخت

20,800,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Diamond Of Bodrum

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEAVIEW

اتاق دو تخته

57,540,000 تومان

اتاق یک تخته

77,820,000 تومان

کودک با تخت

20,880,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Diamond Of Bodrum

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

SEA VIEW

اتاق دو تخته

57,540,000 تومان

اتاق یک تخته

77,820,000 تومان

کودک با تخت

20,880,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل My Ella

پنج ستاره

BB با صبحانه

STD LAND VIEW

اتاق دو تخته

57,930,000 تومان

اتاق یک تخته

78,400,000 تومان

کودک با تخت

20,880,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Bodrum Holiday Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

CLUB ROOM

اتاق دو تخته

59,490,000 تومان

اتاق یک تخته

102,000,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Bodrum Holiday Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STANDARD ROOM

اتاق دو تخته

60,270,000 تومان

اتاق یک تخته

103,560,000 تومان

کودک با تخت

20,880,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Kadikale Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

62,610,000 تومان

اتاق یک تخته

108,240,000 تومان

کودک با تخت

21,270,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Blue Dreams Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

CLUB LAND VIEW

اتاق دو تخته

64,950,000 تومان

اتاق یک تخته

88,930,000 تومان

کودک با تخت

21,270,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Holiday Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

64,950,000 تومان

اتاق یک تخته

103,330,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Yasmin Bodrum Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه

CLUB ROOM

اتاق دو تخته

66,510,000 تومان

اتاق یک تخته

91,270,000 تومان

کودک با تخت

21,660,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Duja

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

CLUB ROOM

اتاق دو تخته

69,630,000 تومان

اتاق یک تخته

95,950,000 تومان

کودک با تخت

21,660,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Yasmin Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

MAIN

اتاق دو تخته

70,410,000 تومان

اتاق یک تخته

97,120,000 تومان

کودک با تخت

21,660,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Selectum Colours

پنج ستاره

BB با صبحانه

STD LAND VIEW

اتاق دو تخته

71,580,000 تومان

اتاق یک تخته

126,180,000 تومان

کودک با تخت

21,660,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل La Blance Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه

STD LAND VIEW

اتاق دو تخته

72,360,000 تومان

اتاق یک تخته

127,740,000 تومان

کودک با تخت

21,660,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Samara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

72,750,000 تومان

اتاق یک تخته

128,520,000 تومان

کودک با تخت

45,060,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Duja

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

MAIN SEAVIEW

اتاق دو تخته

74,310,000 تومان

اتاق یک تخته

102,970,000 تومان

کودک با تخت

21,660,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Prive Bodrum

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

80,550,000 تومان

اتاق یک تخته

144,120,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Baia Bodrum

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

DELUX

اتاق دو تخته

89,520,000 تومان

اتاق یک تخته

162,060,000 تومان

کودک با تخت

22,440,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Mirada Exlusive

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

92,250,000 تومان

اتاق یک تخته

167,520,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Kefaluka Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

94,980,000 تومان

اتاق یک تخته

172,980,000 تومان

کودک با تخت

22,830,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل La Blanche Island

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

99,660,000 تومان

اتاق یک تخته

182,340,000 تومان

کودک با تخت

22,830,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Be Premium

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

STUDIO GARDEN

اتاق دو تخته

121,110,000 تومان

اتاق یک تخته

194,000,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Vouge Bodrum

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

GARDEN ANEX

اتاق دو تخته

133,980,000 تومان

اتاق یک تخته

192,480,000 تومان

کودک با تخت

23,610,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Vouge Bodrum

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

145,680,000 تومان

اتاق یک تخته

210,030,000 تومان

کودک با تخت

24,000,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

اتاق دو تخته

192,870,000 تومان

اتاق یک تخته

333,580,000 تومان

کودک با تخت

24,390,000 تومان

کودک بدون تخت

15,590,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

اقامت در هتل

پرواز مستقیم به فرودگاه میلاس

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

نرخ نوزاد 1.990.000 تومان میباشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد

صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد قیمت تور بدروم در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور