تور تایلند بانکوک پاتایا

Bankok, Pattaya - Thailand tours

برگزار نمی‌شود

پکیج تور تایلند بانکوک پاتایا

هتل
4 شب اقامت درPiyada Residence

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت در Forum Park

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

36,000,000 تومان

یک تخته

45,500,000 تومان

کودک با تخت

36,000,000 تومان

کودک بدون تخت

34,000,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درGrand Day Night

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت در Forum Park

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,450,000 تومان

یک تخته

45,150,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

31,400,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درMike Beach Resort

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درPj Watergate

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

37,800,000 تومان

یک تخته

45,850,000 تومان

کودک با تخت

34,950,000 تومان

کودک بدون تخت

31,550,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درGolden Beach

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درThe Twin Towers

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,450,000 تومان

یک تخته

47,150,000 تومان

کودک با تخت

35,550,000 تومان

کودک بدون تخت

31,750,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درMind Resort

سه ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درPrince Palace

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,600,000 تومان

یک تخته

47,450,000 تومان

کودک با تخت

35,950,000 تومان

کودک بدون تخت

31,800,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درA-one Star

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درMercure Makkasan

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,300,000 تومان

یک تخته

50,850,000 تومان

کودک با تخت

37,500,000 تومان

کودک بدون تخت

32,400,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درSun Beam

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درGalleria 10 Bangkok Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,350,000 تومان

یک تخته

50,950,000 تومان

کودک با تخت

38,250,000 تومان

کودک بدون تخت

32,450,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درLong Beach Garden

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درMontien River Side

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

42,250,000 تومان

یک تخته

54,750,000 تومان

کودک با تخت

38,600,000 تومان

کودک بدون تخت

33,100,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درThe Stay

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت در Baiyoke Sky

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

42,400,000 تومان

یک تخته

55,050,000 تومان

کودک با تخت

39,850,000 تومان

کودک بدون تخت

33,150,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درGarden Cliff Pattaya

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درRamada Plaza

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

43,750,000 تومان

یک تخته

57,750,000 تومان

کودک با تخت

39,950,000 تومان

کودک بدون تخت

33,600,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درOne Royal Cruise

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درAvani Sukhumvit

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

44,950,000 تومان

یک تخته

60,150,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

34,050,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درSiam By Shore

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درPullman Bangkok G

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

48,000,000 تومان

یک تخته

66,250,000 تومان

کودک با تخت

43,250,000 تومان

کودک بدون تخت

35,100,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درMytt Beach

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درMontien River Side

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

49,450,000 تومان

یک تخته

69,150,000 تومان

کودک با تخت

44,800,000 تومان

کودک بدون تخت

35,600,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درAvani Pattaya Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درHoliday Inn

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

52,800,000 تومان

یک تخته

75,850,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

36,800,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درAmari Pattaya

پنج ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درAmari Water Gate

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

53,900,000 تومان

یک تخته

78,050,000 تومان

کودک با تخت

48,800,000 تومان

کودک بدون تخت

37,150,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

هتل
4 شب اقامت درCentara Grand Mirage

چهار ستاره

BB با صبحانه
هتل
3 شب اقامت درCentara Grand & Bangkok

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

55,850,000 تومان

یک تخته

81,950,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

37,850,000 تومان

این تور ترکیبی است. قیمت‌های ذکر شده، قیمت کل پکیج شامل 7 شب اقامت در هتل‌های قید شده، بلیط رفت و برگشت و خدمات تور می‌باشد.

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت به بانکوک

لیدر فارسی زبان

ویزا

بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تمکن مالی 50 میلیونی به ازای هر نفر از اعضای سفر

اصل پاسپورت

کپی شناسنامه و کارت ملی

دو قطعه عکس 6*4

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد

صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه میشود

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور تایلند بانکوک پاتایا در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور