نرخ تور دبی

Dubai tour rates

برگزار نمی‌شود

پکیج نرخ تور دبی

هتل Sadaf

هتل Sadaf

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

13,930,000 تومان

یک تخته

17,500,000 تومان

کودک با تخت

13,930,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Mayfair Dubai

هتل Mayfair Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,270,000 تومان

یک تخته

17,920,000 تومان

کودک با تخت

14,270,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Sun And Sands

هتل Sun And Sands

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,440,000 تومان

یک تخته

18,130,000 تومان

کودک با تخت

14,440,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Al Khaleej Grand Dubai

هتل Al Khaleej Grand Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,610,000 تومان

یک تخته

18,430,000 تومان

کودک با تخت

14,610,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Nine

هتل Nine

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

14,770,000 تومان

یک تخته

18,760,000 تومان

کودک با تخت

14,560,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Orchid

هتل Orchid

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,280,000 تومان

یک تخته

19,810,000 تومان

کودک با تخت

15,280,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Gss Palace

هتل Gss Palace

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,400,000 تومان

یک تخته

19,600,000 تومان

کودک با تخت

15,400,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Pearl Swiss Hotel

هتل Pearl Swiss Hotel

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,530,000 تومان

یک تخته

20,320,000 تومان

کودک با تخت

15,530,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل  Golden Tulip Deira

هتل Golden Tulip Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

15,820,000 تومان

یک تخته

20,860,000 تومان

کودک با تخت

15,820,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Avenue

هتل Avenue

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,030,000 تومان

یک تخته

21,280,000 تومان

کودک با تخت

16,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل  The Leela

هتل The Leela

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,240,000 تومان

یک تخته

21,700,000 تومان

کودک با تخت

16,240,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Landmark Baniyas Dubai

هتل Landmark Baniyas Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

16,660,000 تومان

یک تخته

22,540,000 تومان

کودک با تخت

16,660,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل City Max Bur Dubai

هتل City Max Bur Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,020,000 تومان

یک تخته

23,260,000 تومان

کودک با تخت

17,020,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Howard Johnson

هتل Howard Johnson

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,170,000 تومان

یک تخته

23,550,000 تومان

کودک با تخت

17,170,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Coral Dubai Deira

هتل Coral Dubai Deira

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,210,000 تومان

یک تخته

23,680,000 تومان

کودک با تخت

17,210,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل City Seasons Dubai

هتل City Seasons Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

17,670,000 تومان

یک تخته

24,640,000 تومان

کودک با تخت

17,670,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل City Seasons Tower  Hotel Dubai

هتل City Seasons Tower Hotel Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,050,000 تومان

یک تخته

25,360,000 تومان

کودک با تخت

18,050,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

هتل Al Khoory Sky Garden Hotel

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

18,550,000 تومان

یک تخته

26,320,000 تومان

کودک با تخت

18,550,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل City Max Business Bay Dubai

هتل City Max Business Bay Dubai

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,100,000 تومان

یک تخته

27,370,000 تومان

کودک با تخت

19,100,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Elite Byblos

هتل Elite Byblos

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,270,000 تومان

یک تخته

27,630,000 تومان

کودک با تخت

19,270,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Avani

هتل Avani

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,310,000 تومان

یک تخته

27,880,000 تومان

کودک با تخت

19,310,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Crown Plaza Sheikh Zayed

هتل Crown Plaza Sheikh Zayed

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,390,000 تومان

یک تخته

28,000,000 تومان

کودک با تخت

19,390,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Novotel Dubai Al Barsha

هتل Novotel Dubai Al Barsha

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

19,480,000 تومان

یک تخته

28,210,000 تومان

کودک با تخت

19,480,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Carlton Tower

هتل Carlton Tower

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,400,000 تومان

یک تخته

30,020,000 تومان

کودک با تخت

20,400,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Nh Collection Dubai The Palm

هتل Nh Collection Dubai The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

20,860,000 تومان

یک تخته

30,940,000 تومان

کودک با تخت

20,860,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Hyatt Regency Deira

هتل Hyatt Regency Deira

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,160,000 تومان

یک تخته

31,530,000 تومان

کودک با تخت

21,160,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

هتل Two Seasons Hotel & Apartments

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

21,240,000 تومان

یک تخته

31,700,000 تومان

کودک با تخت

21,240,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Carlton Palace Dubai

هتل Carlton Palace Dubai

سه ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,330,000 تومان

یک تخته

33,880,000 تومان

کودک با تخت

22,330,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Tower Rotana

هتل Tower Rotana

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

22,420,000 تومان

یک تخته

34,050,000 تومان

کودک با تخت

22,420,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Al Bandar Rotana Creek

هتل Al Bandar Rotana Creek

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

24,010,000 تومان

یک تخته

37,240,000 تومان

کودک با تخت

24,010,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Canal Central

هتل Canal Central

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

26,160,000 تومان

یک تخته

41,530,000 تومان

کودک با تخت

26,160,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Fairmont

هتل Fairmont

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

28,630,000 تومان

یک تخته

46,480,000 تومان

کودک با تخت

28,630,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Marine Beach Resort

هتل Marine Beach Resort

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

31,030,000 تومان

یک تخته

51,310,000 تومان

کودک با تخت

31,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل 25hours One Central

هتل 25hours One Central

چهار ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

32,290,000 تومان

یک تخته

10,830,000 تومان

کودک با تخت

32,290,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Grand Hyatt Dubai

هتل Grand Hyatt Dubai

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

34,850,000 تومان

یک تخته

10,830,000 تومان

کودک با تخت

10,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Rixos Bab Al Bahr Dubai

هتل Rixos Bab Al Bahr Dubai

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

دو تخته

36,490,000 تومان

یک تخته

10,830,000 تومان

کودک با تخت

36,490,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

هتل Atlantis The Palm

هتل Atlantis The Palm

پنج ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

67,150,000 تومان

یک تخته

123,510,000 تومان

کودک با تخت

67,150,000 تومان

کودک بدون تخت

10,780,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی برای بعضی از هتل ها

بیمه مسافرتی

ویزا

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

اسکن پاسپورت صفحه اول

اسکن کارت ملی

اسکن شناسنامه صفحه اول

1 قطعه عکس 3x4

توضیحات تکمیلی

1407

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد نرخ تور دبی در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور