تور آنتالیا پرواز قشم ایر

QESHM-AIR-ANTALYA

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا پرواز قشم ایر

هتل

هتل لارا پالاس

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

13,670,000 تومان

1 تخته

18,290,000 تومان

کودک با تخت

10,440,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل بلکون

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,120,000 تومان

1 تخته

28,200,000 تومان

کودک با تخت

15,020,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل سندر

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,120,000 تومان

1 تخته

28,200,000 تومان

کودک با تخت

15,020,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آرماس کاپلان پارادایس

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,970,000 تومان

1 تخته

29,530,000 تومان

کودک با تخت

15,330,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آرماس گل بیچ

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

23,810,000 تومان

1 تخته

30,870,000 تومان

کودک با تخت

15,580,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل گرند میر آمور

چهار ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,650,000 تومان

1 تخته

34,730,000 تومان

کودک با تخت

15,830,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل جورا لارا

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,070,000 تومان

1 تخته

32,890,000 تومان

کودک با تخت

15,960,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل دایما بیز

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

25,070,000 تومان

1 تخته

37,440,000 تومان

کودک با تخت

20,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آلان زافیرا دلوکس

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,330,000 تومان

1 تخته

34,900,000 تومان

کودک با تخت

16,340,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آمون آنتالیا

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,750,000 تومان

1 تخته

41,450,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل سنسیتیو پریمیوم ریزورت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,010,000 تومان

1 تخته

40,780,000 تومان

کودک با تخت

16,840,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل ل اوشنیکا بیچ ریزورت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,010,000 تومان

1 تخته

37,590,000 تومان

کودک با تخت

16,840,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل ترنس آتلانتیک

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

28,010,000 تومان

1 تخته

40,780,000 تومان

کودک با تخت

16,840,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل کویینز پارک کمر

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,270,000 تومان

1 تخته

39,610,000 تومان

کودک با تخت

17,220,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل ویندهام گاردن لارا

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,690,000 تومان

1 تخته

40,280,000 تومان

کودک با تخت

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل گرند پارک لارا

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,110,000 تومان

1 تخته

44,560,000 تومان

کودک با تخت

17,470,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل رامادا ریزورت لارا

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

30,950,000 تومان

1 تخته

42,290,000 تومان

کودک با تخت

17,720,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آمارا لاکچری

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

32,210,000 تومان

1 تخته

44,310,000 تومان

کودک با تخت

18,100,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آیدین بی کویین پالاس

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,050,000 تومان

1 تخته

49,850,000 تومان

کودک با تخت

18,350,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل اورنج کانتی ریزورت بلک

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,050,000 تومان

1 تخته

45,650,000 تومان

کودک با تخت

18,350,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل سی لایف کمر

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,470,000 تومان

1 تخته

48,470,000 تومان

کودک با تخت

18,480,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل کریستال واتر ورلد

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

33,550,000 تومان

1 تخته

44,050,000 تومان

کودک با تخت

18,850,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل شروود کمر

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

35,380,000 تومان

1 تخته

47,080,000 تومان

کودک با تخت

19,000,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل اورنج کانتی ریزورت کمر

پنج ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

36,410,000 تومان

1 تخته

51,030,000 تومان

کودک با تخت

19,360,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل کریستال دلوکس ریزورت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,250,000 تومان

1 تخته

49,850,000 تومان

کودک با تخت

19,610,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل کرندون پلایا آنتالیا

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,930,000 تومان

1 تخته

53,450,000 تومان

کودک با تخت

19,820,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل کریستال سنترو

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

38,510,000 تومان

1 تخته

54,390,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آسکا لارا ریزورت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

RIVER SIDE

2 تخته

38,930,000 تومان

1 تخته

55,060,000 تومان

کودک با تخت

38,930,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل لیماک آرکادیا

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,770,000 تومان

1 تخته

56,410,000 تومان

کودک با تخت

20,370,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل لانگ بیچ ریزورت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

39,770,000 تومان

1 تخته

56,410,000 تومان

کودک با تخت

20,370,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل شروود دریمز ریزورت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,230,000 تومان

1 تخته

58,780,000 تومان

کودک با تخت

20,750,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آکوا ورلد

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,450,000 تومان

1 تخته

59,090,000 تومان

کودک با تخت

20,870,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل لیماک آتلانتیس

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

41,870,000 تومان

1 تخته

59,770,000 تومان

کودک با تخت

21,000,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل سوآندور توپکاپی پالاس آنتالیا

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,710,000 تومان

1 تخته

61,110,000 تومان

کودک با تخت

21,250,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آستریا کرملین

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

42,970,000 تومان

1 تخته

61,510,000 تومان

کودک با تخت

21,330,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه هتل

هتل شروود اکسکلوسیو لارا

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

43,960,000 تومان

1 تخته

63,150,000 تومان

کودک با تخت

21,570,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل سلکتوم فامیلی ریزورت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

46,070,000 تومان

1 تخته

66,490,000 تومان

کودک با تخت

22,260,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل لیماک لارا دلوکس ریزورت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,850,000 تومان

1 تخته

72,530,000 تومان

کودک با تخت

23,390,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل دوبدان بلک

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,270,000 تومان

1 تخته

80,850,000 تومان

کودک با تخت

23,520,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آدلیا الیت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

50,690,000 تومان

1 تخته

73,880,000 تومان

کودک با تخت

23,650,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل آی سی گرین پالاس

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

51,950,000 تومان

1 تخته

75,890,000 تومان

کودک با تخت

24,020,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل رویال وینگز

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود

2 تخته

52,460,000 تومان

1 تخته

76,700,000 تومان

کودک با تخت

24,180,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل گرنادا لاکچری

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

56,570,000 تومان

1 تخته

83,290,000 تومان

کودک با تخت

25,410,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل نیروانا کوسموپولیتن

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

58,250,000 تومان

1 تخته

85,970,000 تومان

کودک با تخت

25,910,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل ریکسوس سانگیت

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

60,350,000 تومان

1 تخته

89,330,000 تومان

کودک با تخت

26,540,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

هتل

هتل دلفین بی گرند

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

72,110,000 تومان

1 تخته

108,150,000 تومان

کودک با تخت

30,070,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

هزینه تور برای کودک بالای 6 سال کامل محاسبه می‌شود.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

نرخ نوزاد 1.990.000 تومان می باشد

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا پرواز قشم ایر در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور