تور آنتالیا لحظه آخری

Last minute Antalya tour

برگزار نمی‌شود

پکیج تور آنتالیا لحظه آخری

هتل

هتل Melodi

سه ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

9,290,000 تومان

1 تخته

11,490,000 تومان

کودک با تخت

7,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Belkon

چهار ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

11,990,000 تومان

1 تخته

16,490,000 تومان

کودک با تخت

8,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Palmet Family Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

12,890,000 تومان

1 تخته

16,990,000 تومان

کودک با تخت

8,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Cender

چهار ستاره

ALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

13,590,000 تومان

1 تخته

17,090,000 تومان

کودک با تخت

9,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Sensitive Premium Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

14,590,000 تومان

1 تخته

18,990,000 تومان

کودک با تخت

9,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Aydinbey Queen's Palace & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

14,690,000 تومان

1 تخته

20,590,000 تومان

کودک با تخت

9,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Orange County Resort Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

15,590,000 تومان

1 تخته

21,790,000 تومان

کودک با تخت

9,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Grand Park Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

15,590,000 تومان

1 تخته

21,790,000 تومان

کودک با تخت

9,590,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Sea Life Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

15,790,000 تومان

1 تخته

21,590,000 تومان

کودک با تخت

9,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Amara Premier Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

16,690,000 تومان

1 تخته

22,390,000 تومان

کودک با تخت

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Aquaworld Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

16,990,000 تومان

1 تخته

22,890,000 تومان

کودک با تخت

10,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Wind Of Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

17,190,000 تومان

1 تخته

23,190,000 تومان

کودک با تخت

10,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Aska Lara Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

17,290,000 تومان

1 تخته

23,590,000 تومان

کودک با تخت

17,290,000 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Porto Bello Hotel Resort & Spa

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

17,490,000 تومان

1 تخته

24,590,000 تومان

کودک با تخت

10,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Asteria Kremlin

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

17,690,000 تومان

1 تخته

23,790,000 تومان

کودک با تخت

10,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Limra Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

17,790,000 تومان

1 تخته

23,790,000 تومان

کودک با تخت

10,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Adalya Elite

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

17,790,000 تومان

1 تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

10,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Wings

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

17,790,000 تومان

1 تخته

23,190,000 تومان

کودک با تخت

10,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Spice

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

17,890,000 تومان

1 تخته

24,490,000 تومان

کودک با تخت

10,690,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Beach Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

18,690,000 تومان

1 تخته

25,290,000 تومان

کودک با تخت

11,690,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Sherwood Exclusive Lara

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

18,690,000 تومان

1 تخته

25,590,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Bellis Deluxe

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

18,790,000 تومان

1 تخته

25,590,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Be Grand

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

18,790,000 تومان

1 تخته

25,790,000 تومان

کودک با تخت

12,790,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Concorde

چهار ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

19,190,000 تومان

1 تخته

26,990,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Delphin Imperial

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

19,790,000 تومان

1 تخته

26,990,000 تومان

کودک با تخت

13,190,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

19,990,000 تومان

1 تخته

27,690,000 تومان

کودک با تخت

11,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

20,490,000 تومان

1 تخته

28,390,000 تومان

کودک با تخت

11,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Swandor Topkapi Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,190,000 تومان

1 تخته

33,790,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,190,000 تومان

1 تخته

30,990,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Granada Luxury Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,290,000 تومان

1 تخته

30,990,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Nirvana Cosmopolitan

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

22,490,000 تومان

1 تخته

31,690,000 تومان

کودک با تخت

12,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Holiday

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

23,290,000 تومان

1 تخته

32,490,000 تومان

کودک با تخت

11,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Royal Segnius

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

23,290,000 تومان

1 تخته

32,490,000 تومان

کودک با تخت

11,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Family Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

24,990,000 تومان

1 تخته

35,990,000 تومان

کودک با تخت

12,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Sueno Deluxe Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,290,000 تومان

1 تخته

37,490,000 تومان

کودک با تخت

13,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Susesi Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

26,490,000 تومان

1 تخته

37,790,000 تومان

کودک با تخت

13,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Selectum Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

27,590,000 تومان

1 تخته

39,990,000 تومان

کودک با تخت

13,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل The Land Of Legends Kingdom

پنج ستاره

BB با صبحانه

2 تخته

28,390,000 تومان

1 تخته

40,990,000 تومان

کودک با تخت

14,190,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل Adam & Eve - Adult Only

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,190,000 تومان

1 تخته

0 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

0 تومان

هتل

هتل Titanic Mardan Palace

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

29,290,000 تومان

1 تخته

42,490,000 تومان

کودک با تخت

14,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Calista Luxury Resort

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

31,490,000 تومان

1 تخته

46,190,000 تومان

کودک با تخت

15,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل

هتل Rixos Premium Belek

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

37,790,000 تومان

1 تخته

55,890,000 تومان

کودک با تخت

17,190,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort - Kids Concept

پنج ستاره

UALL صبحانه، ناهار، شام، نوشیدنی

2 تخته

49,390,000 تومان

1 تخته

74,590,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

  • سوالات خود را در مورد تور آنتالیا لحظه آخری در اینجا بپرسید.
  • قبل از مطرح کردن سوال، سوالات قبلی پرسیده شده توسط سایر مسافران را مطالعه کنید.
  • پاسخ سوال شما پس از پاسخدهی توسط تیم سلام پرواز، در وبسایت نمایش داده خواهد شد و به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی می‌شود.

02122221500

برای رزرو و خرید این تور با شماره بالا در تماس باشید

برای برقراری مستقیم تماس QR کد بالا را با موبایل اسکن کنید

هم اکنون در سلام پرواز پاسخگوی شما هستیم

مشاوره و خرید تور